RC SOVA aktivnosti vezane za IWC 2015

Međunarodni popis vodenih ptica (International Waterbird Census – IWC)
predstavlja jedan od najstarijih i najmasovnijih akcija monitoringa ptica u svetu

Održavanje IWC-a u Srbiji će se ove godine održati od 10. do 30. januara kada
popisivači treba da u koordinaciji sa svojim lokalnim koordinatorima posete svoje
planirane lokalitete. Već sada imamo preko 150 prijavljenih popisivača, kao i preko
500 monitoring lokaliteta koje će oni posetiti za vreme trajanja popisa. I ove godine
će se popisivanje uraditi u saradnji sa brojnim staraocima zaštićenih područja i
drugim institucijama koje rade na zaštiti životne sredine. Naši volonteri će, kao
i prethodnih godina, pokušati da obiđu što duže deonice tokova Velike Morave,
Save, Tise i Drine koji protiču kroz Srbiju, a ponovo je u planu da se obiđe ceo tok
Zapadne Morave. Reka Dunav i dalje predstavlja najveći izazov za obilazak budući da
se radi o skoro 600 rečnih kilometara sa brojnim Dunavcima, adama i mrtvajama.

pricarenje

Volonteri Ruralnog centra Sova će se pridružiti akciji i beležiti prisutvo ciljanih vrsta na reci Savi, kanalima čikas, Ticanovoj Bari, regionalnog deponiji, reci Bosut, okolinu Morovića i u saradnji sa Pokretom gorana Sremska Mitrovica SRP Zasavicu.

Ukoliko želite da nam se pridružite i nešto naučite o pticama molimo Vas da nam se obratite

ruralni.centar.sova@gmail.com

zasavica@zasavica.org.com

vidimo se