Medjunarodni popis roda

Udruženje Ruralni centar Sova će u narednih 15 dana u okviru projekta Valorizacija biodiverziteta grada Sremska Mitrovica podržanog od strane gradske urpave za urbanizam, inspekcijeske i komunalne delatnosti, uraditi popis gnezda bele rode – Ciconia ciconia u urbanoj i ruralnoj zoni grada Sremska Mitrovica. Popis se radi u koordinaciji sa Pokretom gorana Sremska Mitrovica i Društvom za zaštitu i proučavanjem ptica Srbije kao deo međunarodnog popisa bele rode koji se sprovodi na području njenog gnezdećeg areala. Kao i do sada, organizator Popisa je organizacija NABU, BirdLife partner u Nemačkoj, dok će Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) realizovati popis na teritoriji Republike.
Radi što efikasnijeg obilaska terena pozimo Vas da se kao mediji uključite i podelite ovu infomraciju sa gradjanima u cilju identifikacije gnezda. Prilikom identifikacije gnezda molimo naše sugrađane da ne uznemiravaju ptice nego da nam putem telefona i / ili maila jave lokaciju gnezda, da bi naša ekipa u što skorijem vremenu izašla na teren, GPS mapirala, prebrojala i fotografisala jedinke.
Takođe molimo sve potencijalne saradnike da nam se jave ukoliko su zainteresovani da se bave sličnim aktivnostima, redovnom monitoring dnevnih leptira, ptica, biljaka ili pečuraka. Trenutno smo u valorizaciji pre svega sova, gradskih i seoskih lasta kao i čiopa.
Nadamo se da će te se odazvati našoj akciji i dati svoj doprinos bilo da sa nama obiđete teren, postavite ovaj dopis na vasu internet prezentaciju ili javite lokaiciju rodinih gnezda na :

Marko Cvijanović – markocvijanovic@gmail.com 064 30 62 833
Mihajlo Stanković – zasavica@zasavica.org.rs 064 6442013
Sanja Mitrović – sanjam645@gmail.com i ruralni.centar.sova@gmail.com3 4

Radionica za članove pLAGa u SRP Zasavica

U Specijjalnom rezervatu prirode Zasavica, održan je sastanak ćlanica pLAGa Srem+ sa gostima iz drugih područja i predstavnicima lokalnog stanovništva.Na radionici su predstavljene aktivnosit članica pLAGa na drugim projektima u okviru SWG RRD ABDA programu, Grant shema i P2P programu podrške, zatim učešče na 3 projekta finansirana od stane SIDA kroz REC (Sense) program kao i drugi projekti finansirani od drugih donatora od lakalne samoprave do EU fondova.

U drugom delu radionice članovi pLAG Srem+ dogovori su razvoj projektnih ideja u agro eko turizmi i zakazali radni sastanak  zainteresovanih strana za kraj meseca juna u Gradskoj kučim radionicom če facilitariu RC Sova i Klaster Sveti Dimitrije uz podršku zamenika gradonačelnika Tomislava Jankovića.

Drua grupa če se usmeriti na razvoj Zelene ekonomije i podršci marginalizovanim grupama  kroz zapošljavanje u poslovima sakupljanja sekunadarnih sirovima i reciklži. Radnom grupom če se baviti Ekološki klub grada Sremska Mitrovica

Unapređenjme poljoprivredne proizvodnje i  opremanjem sabirno distrubutivnog centra fruskogorskih pčelara sa ciljem distrubucije i plasmana fruškogorskog meda  Pčelari fruške gore i Pčelarske zadruge Honey and marketing.

 

Mala sova ispala iz gnezda – šta raditi ?

Usled velikog broja poziva i sličnih sutacija prenosimo u celosti članak naših prijatelja

Cetra za zaštitu sova Srbije

Svakog proleća masovna je pojava da ljudi u prirodi, ili u blizini svojih kuća, pronalaze mladunce utine na zemlji. Mladunci koji se pronalaze najčešće su još uvek u paperju, i nisu potpuno operjali, što ljude navodi na pomisao da je mala sova ispala iz gnezda i da neće moći sama da se snađe. U želji da joj pomognu, ljudi takve mladunce nose u svoje domove i potom pokušavaju sami da ih othrane. Iako to rade u najboljoj nameri da mladuncu pomognu, najčešće mu zapravo odmognu. Zašto?

  • neadekvatna ishrana u „kućnim uslovima“ najčešće dovodi do uginuća mladunca
  • čak i ako ljudi uspeju da othrane mladunca i žele da ga vrate u prirodu, on neće biti osposobljen da lovi i da se hrani sam što će opet, nažalost, dovesti do uginuća mladunca
  • mladunci koji završe u zoo vrtovima nikada neće biti slobodni i time što ćete ih „spasiti“ iz prirode i dati ga nekom zoo vrtu ćete ih najverovatnije osuditi na doživotni zatvor
  • ako se mladunac „odomaći“ i izgubi strah od ljudi i drugih životinja (pasa, mačaka…) lako će stradati kada se ponovo nađe u prirodi jer nije naučio da se čuva od grabljivaca. Smrtnost na putevima je, takođe, veoma česta pojava i predstavlja veliku opasnost kako za odrasle sove, tako i za mladunce

Statistike iz rehabilitacionih centara stranih zemalja pokazuju da mladunci ptica koji su odrasli u zarobljeništvu pa potom pušteni nazad u prirodu, u 80% slučajeva ne prežive prvu godinu života.”

šta raditi prpćitajte na sajtu naših prijatelja

http://sove.org.rs/mladunac-utine-pomoc.html