EKOLOŠKI DANI U FRUŠKOGORSKOJ LUGARNICI Mala Remeta

 

Dana  18.12.2015 I 21.12.2015. godine Udruženje Ruralni centar Sova, u saradnji sa Lugarnicom Mala Remete organizovao je   Ekološki dane  u Lugarnici Maloj Remeti, sa temama prema programu

11.00 – 11.15 – pozdravna reče organizatora

11.15 – 11.45 – film “mi I o(p)stale ptice” Srdjana Đuranovića, nagrađenog na Srem film festu2

11.45 –  12.00 – Sove oko nas – prezentacija Marko Cvijanović  Ruralni centar sova

12.00 – 12.10 – Pauza sa osveženjem I foto safari sa teleskopima

12.10 – 12 -25 – Unapređenje zaštite leptira  Marko Cvijanović  Ruralni centar sova

12.15  – 12.45 – Zmije Sremske Mitrovice – Mihajlo Stanković Pokret gorana Sremska Mitrovica

12.45 – 13.00 – Pauza sa osveženjem I razgledanje foto  izložbe Sove oko nas

13.00 – 14.00 – Film “Živi svet Vršačkih planina” produkcija Prirodnjačko društvo GEA, Vršac

Dana  18.12.2015   učesnici radionice bili su učenici Osnovne Skole Milica Stojadinovic Srpkinja Jazak-Vrdnik I 21.12.2015 učenici JJ Zmaj osnovne škole iz Rume. Mahom su deca bila iz ruralnog područja opštine Ruma I Vrdnik.

Foto izložba – Sove Sremske Mitrovice bila je na raspolaganju u Fruškogoskoj lugarnicu od 18 – 21.12.2015, uz povremeno projektovanje  filmovi “mi I o(p)stale ptice Srdjana Đuranovića, “Zasavica” Igor Čola,I “Zaštitimo Sove” I Živi svet Vršačkih planina” produkcija Prirodnjačko društvo GEA, Vršac.

Ciljna grupa radionica bili učenici osnovnih škola. mahom iz ruralnih područja dok su projekcija gosti Etno restorana Fruškogorska lugarnica. Ekološki dani su su se održava u sklopu projekta “Valorizacije biodiverziteta kao osnove ruralnog razvoja” Ruralnog centra Sova podržan od Fonda za promociju nauke sa ciljem promocije naučno istraživačkog rada učenicima osnovnih škola, kao aktivnosti sprovedinih na projektima podržanih od  Gradske uprave za urbanizam, inspekcijske I komunalne delatnosti grada Sremska Mitrovica I Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo I zaštitu životne sredine.

2   1 3  5

14  9

 

Pozivamo Vas da svojim učešćemui promocijom date Vaš doprinos promociji nauke u funkciji “Valorizacije biodiverziteta kao osnove ruralnog razvoja”.

Marko Cvijanović

predsednik RC SOVA

Ekološki dan u Lugarnici u Maloj Remeti

Postovani,

Dana  18.12.2015 I 21.12.2015. godine Udruženje Ruralni centar Sova, u saradnji sa Lugarnicom Mala Remete organizuje  Ekološki dane  u Lugarnici Maloj Remeti, sa temama prema programu

11.00 – 11.15 – pozdravna reče organizatora

11.15 – 11.45 – film “mi I o(p)stale ptice” Srdjana Đuranovića, nagrađenog na Srem film festu2

11.45 –  12.00 – Sove oko nas – prezentacija Marko Cvijanović  Ruralni centar sova

12.00 – 12.10 – Pauza sa osveženjem I foto safari sa teleskopima

12.10 – 12 -25 – Unapređenje zaštite leptira  Marko Cvijanović  Ruralni centar sova

12.15  – 12.45 – Zmije Sremske Mitrovice – Mihajlo Stanković Pokret gorana Sremska Mitrovica

12.45 – 13.00 – Pauza sa osveženjem I razgledanje foto  izložbe Sove oko nas

13.00 – 14.00 – Film “Živi svet Vršačkih planina” produkcija Prirodnjačko društvo GEA, Vršac

****

Foto izložba ostaje do ponedeljka kada će se ponoviti radionice za drugu grupu učesnika a izložba se seli u drugo Etno zdanje, dok će se filmovi emitovati uz fimove  “Zasavica” I “Zaštitimo Sove”.

Ciljna grupa učenici osnovnih škola. mahom iz ruralnih područja. Ekološki dan se održava u sklopu projekta Ruralnog centra Sova podržan od Fonda za promociju nauke sa ciljem promocije naučno istraživačkog rada učenicima osnovnih škola, kao aktivnosti sprovedinih na projektima podržanih od  Gradske uprave za urbanizam, inspekcijske I komunalne delatnosti grada Sremska Mitrovica I Pokrajinsog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo I zaštitu životne sredine.

Pozivamo Vas da svojim učešćemi promocijom date Vaš doprinos promociji nauke u funkciju “Valorizacije biodiverziteta kao osnove ruralnog razvoja”.

 

Marko Cvijanović

predsednik RC SOVAlogo Sova cpn-11 11

„Valorizacija biodiverziteta kao zamajac ruralnog razvoja“

Udruženje Ruralni Centar Sova

www.rcsova.com

ruralni.centar.sova@gmail.com

+381 64 30 62833

 

Poštovani,

Dana 9.12.2015 godine sa početkom u 12h u Vizitorskom centru Valjevac u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica, udruženje Ruralni centar sova, organizovalo je  konferenciju / radionicu pod nazivom:

„Valorizacija biodiverziteta  kao zamajac ruralnog razvoja“

Na  konferenciji smo  valorizovali  biodierzitet urbanog i ruralnog područja grada Sremska Mitrovica radi stavljanja u funkciju održivog eko i etno eko turizma. Ciljane grupe biodiverziteta su ptice i dnevni leptiri a ciljne grupe organizacije civilnog društva iz oblasti životne sredine, ruralnog razvoja, poljoprivrednici i turističke agencije odnosno pružaoci usluga u etno eko turizmu.

Cilj je stavljanje za isti sto organizacija koje se bave naukom i istaživanjem biodiverziteta sa jedne strane, vrednovanje i promocija naučno istraživačkog rada i sa druge strane lokalno stanovništvo i pružaoci usluga u eko – etno turizmu, radi promocije i zaštite  biodiverzita područja, obogaćivanja turističke ponude kao i stvaranja novih usluga u ponudi registrovanih etno domaćinstava.

Konferencija  je predstavila sintezu aktivnosti i rezutata projekata finansiranih od strane više donatora: Gradske uprave za urbanizam, inspekcijeske i komunalne poslove grada Sremska Mitrovica, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i  Fonda za promociju nauke uz prezentaciju dobrih primera prakse projekata finansiranih od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  i EU fondova.

Na radionici je učestvovalo 40 prestavnika civilnog sektora  ruralnog centra Sova, Pokreta gorana Sremska Mitrovica, Klastera Sveti Dimitrije, Pčelara Fruške gore, NIDBS Josif Pančić, Društva za zaštitu I proučavanje ptica Srbije, Inkluzivno edukativnog centra IN, Zelena Zasavica, predstavnika pružanja usluga u etno turizmu, poljoprivrednih proizvođača, Agencije za ruralni razvoj, Ministarstva poljoprivrede I zaštite životne sredine kao I gostiju iz Nijemaca (R. Hrvatska), Općine Nijemci, Turističe zajednice opštine Nijemci, Centra za promatranje ptice Nijemci I Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

Radionica se realizovala prema agendi

“Valorizacija biodiverziteta  kao zamajac ruralnog razvoja”

Agenda

Satnica Cilj aktivnoti
12.00 – 12.15 Doček  gostiju  – Vizitoski Centar Valjevac, SRP Zasavica Dobrodošlica
12.15 – 12.30 Pozdravna reč I obraćanje medijima Marko Cvijanović Ruralni centar  Sova

Predstavnici institucija Donatora

Upoznavanje medija saprojektima u realizaciji, aktivnostima I rezultatima
12.30 – 12.40 Prezentacija Valorizacija biodiverziteta Sremske Mitrovice kao zamajac ruralnog razvoja Marko Cvijanović – Ruralni centar Sova Upoznavanje skupa sa ciljevima radionice, rezultatima realizovanih projekata
12.40 – 12.50 Valoriacija biodiverziteta Specijalnog rezervata prirode Zasavica Mihajlo Stanković, Stručni saradnik Pokreta gorana Sremska Mitrovica Upoznavanje sa vrednostima zaštitarskim merama upravljača u pogleu zaštite biodiverziteta
12.50 –13.05 Istraživački kampovi tokom 2015 Matija Milković – Ruralni centar Sova Prezentacija istraživačkih kampova u tri SRP tokom 2015
13.05 – 13.15 Unapređenje zaštite male utine u Sremskoj Mitrovici Marko Cvijanović – Ruralni centar Sova Rezultati sa projekta unapređenje zaštite male ušare  finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljestvo I zaštitu životne sredine
13.15 – 13.30 Međunardni popis Roda Sandra Jovanović  – Društvo za zaštitu I proučavanje ptica Srbije Rezultati popisa roda  tokom 2015 godine, RC sova I pokret gorana obisli su 39 naselja I zabeležili prisustvo 76 rodica, sa rekordom u selu bosut
Kafe pauza sa osveženjem
13.45 – 14.00 Bird WATCHING CENTAR – Nijemci Dobar primer praske – Općina Nijemci Primer realizacije projetka podrške stvaranju novih radnih mesta kroz valorizaciju biodverziteta
14.00 – 14.15 Baštovanstvo pod okriljem prirode Sneza Ognjanović / Mirjana Novković Inkluzivno edukativni centar IN Rezultati projekta realizaovanog sa zenama u ruralnom području grada sremska Mitrovica
14.15 – 14.30 Leptiri Sremske Mitrovice I dobar primer praske – Ki West Maimi Gospava Kalaba Ruralni centar Sova Realizovan projekat podržan od strane gradske upreve za urbanizam, komunalne I inspekcijekse poslove , uz dobre primere prakse Ki WESt I Amserdamske basšte leptira
14.30 – 14.45 Case For 0 Waste – iskustva sa projekta  Bojana Novaković Ekološki klub grada Sremska Mitrovica  Refleksije na projekata  prekogranične saradnje u kontekstu ruralnog razvoja
14.45 – 15.15 Srem Film Fest  / Mi  I O(p)stale ptice – projekcija filma Doabr primer praske promocije zaštite biodiverziteta / Igor Čolak -SFF Promocija iodiverzitta I lokalnih vrednosti kroz kratke filmse forme
15.15 – 16.00 Ručak sa osveženjem
16.00 – 17.00 Diskusija sa zaključcima Moderator Nikola Nikšič, Ekološki klub grada Semska Mitrovica Prezenatacija budućih projektnih aktivnosit koje će se relizovati preko projekta za podršku Lokalnog Akcionoj grupi Srem +

Radionica održana u skladu sa agendum, u prvom delu prezentovane su vrednosti I potencijali ruralnog eko turizma, dok je drugi deo bio predviđen za prezentovanje dobrih primera prakse iz Srbije I Hrvatske. Radionica je završena najavam aktivnosti na projektu Ruralni eko etno turiza, zamajac ruralnog razvoja  partnerstva Srem+ koji će realizovati Ruralni Centar Sova ispred partnerstva LAG Srem+. podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo I vodoprivredu.

 

 

Marko Cvijanović

Predsednik Ruralnog Centra Sova

Poseta Etno selu Vrdnička kula i Lugarnica

Prilikom povratka iz Novoga Sada ka Mitrovici Kolega Nikola Nikšić i ja smo se odlučili za alternativno put ka kući i tom prilikom smo posetili dva koncepta razvoja turizma. Prvi Vrdnička kula – etno selo, kompleks koji se gradi, a već sada prima turiste, i Lugarnicu Mala remeta, Etno zdanje koje pleni toplinom, Da ne bude zabune i favorizovanja jednog ili drugog tipa, za lokalni razvoj potrebna su oba objekta sa svojim specifičnostima i pristupom.  Veliki kompleks koji se gradi ima u pripmremi vinski podrum sa vinama koja se vezuju za podrućje Srema. Kada to bude spremno jedva čekam da ponovo posetimo. Za sada odlična sala, podrum, teresa i 10 apartmanskih bungalova, dečije igralište, bazen sa ribicama i odlično osoblje. Pohvale.

U ovom trenutku u skladu sa projektom koji trenutno razvijamo interesantnije nam domaćinstvo u Maloj Remeti – Lugarnica koje vodi Ljiljana Dudukovic-Jovanovic, sam prostor odiše toplinom kako Ljilja reče pravljeno je za uživanje porodice pa je tek onda preraslo u etno zdanje. Sobe sa mini kuhinjom i savršenim kupatilma, kreveti da se možeš da se odmoriš.  Lokacija i stalni radovi da se unapredi područje. I naravno meni posebno drago pogled na par orlova mišara koja nas je pozdravi sa neba kao znak da smo na pravom mestu u pravo vreme. Da ne skrenomo sa teme, hrana više nego ukusna, specijalitet domaća kobasica, i uz sve što je bilo savršeno istakuo bih orasnice.

Još jedan razlog zašto dajemo u ovom trenutno prednost etno zdanju je okupljanje lokalnih aktera u funkciju zajedničkog razvoja lokalne zajednice, što je upravo i tema predstojećeg projekta koji realizujujemo i jednog koji razvijaamo.

Priznajem lepše reči su iz pera Nikole Nikšića Klaster  Sveti Dimitrije ali jednostavno utisak je bio takav da sam morao da ga podelim,

i za kraj lokalnom održivom razvoju su potrebna oba objekta za razvoj zajednice.

13 11

DSC_5232 19

 

 

Marko Cvijanović

 

Nova podrška partnerstu pLAG Srem+

Projekat “Ruralni eko – etno turizam, razvojni zamajac partnerstva Srem+”, podržan je programom LEADER u 2015 od strane pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. šumarstvo i vodoprivredu. Realizacija projekta kreće već od 9,12,2015. organizovanjem radionice / konferencije “Valorizacija biodiverziteta u funkciji održivog ruralnog razvoja” u SRP Zasavica i trajaće do 30,04,2015 godine. Nosilac projektnog predloga je Ruralni centar sova ispred patnerstva Srem+

.a

Učešće predstavnika pLAG Srem+ na radionici projekta Banatska platforma

Dana 1.12.2015 u prostorijam DVD, u Kovinu Eko zona Kovin je organizovala okrugli sto u okviru projekta Banatska platofma. Nosilac projekta je Ekološki centar Staništa sa partnerima Agroznanje i Centar za Evropske politike.  Projekat ima za cilj da utice na  učešće što šire javnosti u pristupnim pregovorima Srbije i EU, poželjno je, naročito na lokalnom nivou. Banatska platforma je mehanizam kojim se stavovi lokalnih zajednica 9 opština Banata, prenose pregovaračkim telima na republičkom nivou. Platformu čini 15 NVO, a vodi je Ekološki centar “Stanište” iz Vršca.I uz uz 15 pomenutih organizacija i 5 organizaija koje nisu sa teritojije banata

Sastanak u okviru projekta Ekoloskog centra Staniste, Banatska platforma, podrzana od strane Fonda za otvoreno drustvo Srbije. Predstavnici pLAGa Srem+ Marko Cvijanovic RC Sova I Nikola Niksic Klaster Sv Dimitrije.

Teme koje su pokrivene okruglim stolom bile su Proces pristupanja Srbije EU i
NATURA 2000 Nebojša Lazarević i Stefan Šipka Centar za evropske politike, Beograd
Finansiranje zaštite životne sredine na lokalnom nivou i EU integracije Dejan Maksimović
Ekološki centar „Stanište“, Vršac – posedno istaknuta analiza priklupljanja novaca u lokalne fondove za zaštitu životne sredine i načine trošenja
Zeleni saveti – model učešća javnosti u odlučivanju o životnoj sredini Mirko Popović
Beogradska otvorena škola, Beograd, modaliteti formiranja, članstvo, obaveze i mogućnosti kao i problemi funkcionisanja / nefunkcionisanja zelenih saveta na primerima iz prakse.

Nakon čega se pristupilo diskusiji  –  razmeni mišljenja lokalnih aktera o obrađenim temama u kontekstu pregovora Nebojša Lazarević, Mirko Popović, Stefan Šipka, Dejan Maksimović.

Našim učešćem na radionici imali smo za cilj razmenu iskustva i valorizaciju naših pozicija na lokalnom nivou kao i planiranje zajedničkih projektih predloga za narednih period

Konsultativni sastanak CPN sa organizacijama civilnog društva

Marko Cvijanovic ispred Ruralnog Centra Sova je dana 30.11.2015 u u zgradi Matematičkog instituta, u svečanoj sali učestvovao u konstultativnom sastanku Centra za promociju nauke (CPN) u cilju definisanja programa rada CPN-a za 2016. godinu kao i određivanju prioriteta, Ideje je bila da se razmene mišljenja različitih interesnih strana o ulozi promocije nauke, uspešnim načinima naučne komunikacije i o tome na koji način bi se nauka mogla uspešnije promovisati različitim ciljnim grupama. CPN je tokom poslednjih mesec dana radio analizu misljenja putem anketa, fokus grupa, i nekoliko konsultativnih sastanaka sa ciljanim grupama u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.cpn-11 logo Sova

Neki od zakljucaka su da bi se nauka mogla promovisati putem naučnog karavana u mestima dobitnika podrške sa lokalnim partnerima, putem sajta CPN kroz kalendar manifestacija, lokalne i nacionalne medije.