Podrška za LAGove – AP Vojvodina – poziv članovima pLAG Srem+

Поштовани чланови

потенцијалног територијалног партерства ЛАГ Срем+, користим прилику да Вас  обавестим и позовем да узмете учешће у конкурсу које је расписао Покрајински секретаријат за Пољопривреду. ( У прилогу је Правилник конкурса)
Циљеви конкурса јесу:
· јачање партнерства у одабраним територијама усавршавањем и експертизама у области локалног планирања, као резултат примене принципа „одоздо на горе”, у процесу спровођења Локалних стратегија руралног развоја (ЛСРР);
 
· мултисекторски приступ на локалном нивоу који утиче на јачање партнерства између актера руралног развоја из различитих сектора (јавни, приватни и цивилни);
 
· утицај на развој иновативних пројеката и иновативности у пракси планирања и имплементације руралног развоја уопште;
 
· повећање ефикасности рада Секретаријата обезбеђивањем интерактивне везе с локалним руралним становништвом и другим носиоцима руралног развоја на локалу;
 
· припрема локалних актера руралног развоја за квалитетније и свеобухватније коришћење претприступних фондова Европске уније за рурални развој, према принципима европског LEADER програма.
Максимална висина средстава по пројекту је 250,000,00 РСД (пожењно партнество више чланова)
Овим путем расписујем позив да се чланови изјасне са пројектим предлозима који ће допринети остваривању циљева и доставе  своје пројектне предлоге (који су у складу са правилником) у образцу слободне форме  (може бити нацрт).
Пројетка идеја ТРЕБА ДА ДОПРИНЕСЕ ИСПУЊАВАЊУ ЦИЉЕВА ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, (на којој смо заједно радили), било би пожељно да се искаже интерес више чланица ЛАГа и допринесе испуњавању циљева КОНКУРСА
 
Преговарање и договарање између чланова је више него пожељно.
 
Предлоге пројеката шаљите на маил  ruralni.centar.sova@gmail.com   и евентуално понесеити у Уторак u 9 h Сала 4 на финални састанак и одлуку са којим ће пројектом  парнерство аплицирати.
Пројектни предлгог ће се усвојити концензусом
НАПОМЕНА: предлажем да усалгасимо  личне потребеи жеље са потребама партнерства и да ако већ нисте у могућности да између себе формирате партнерство да то урадимо на састанку.
НАПОМЕНА 2 – уколико не желете да аплицирате на овај позив било би пожељно да путем маила или лично  напоменете до понедељка.
за додатне информације јавите се на тел 064 30 62 833
Срдачно
Марко Цвијановић

2nd Workshop on SUSTAINABLE FORESTRY

Sa zadovoljstvom najavljujemo aktivno učešče na 2. Međunarodnoj radionici “Održivi razvoj šumarstva”, koja će se održati 11. i 12.11.2016. godine u hotelu “Omorika” u Nacionalnom parku Tara.

Radionicu organizuju Forum Synergies i Asocijacija za razvoj Ibarske doline “IDA”.

Više infomacija o radionici možete naći u Info letku u prilogu i na sajtu Forum Synergies: http://www.forum-synergies.eu/rubrique20.html .

Kolege  vidimo se

report sa 1 i 2 radionice mozete videti ovde forestry_report_srb_9_ (1)