Zimovašte malih ušara – Asio otus Sremska Mitrovica

Pre otprilike godinu dana moj prijatelj i ja smo probali da snimamo sove i uradimo procenu gde bi bilo najefektnije postaviti foro klopke u zimovalištu malih ušara. Igor Čolak je napravio sjajni snimak uprkos tmurnom vremenu, neodgovarajem uglu kontra svetlu i uvek onom fali koji mm, majstor zna znanje). Za ovu sezonu smo se malo pojačali sa mm pa dok ne testiramo optiku u punom svetlu prikazujemo Vam jednu od brojnih malih utina koja je bila veoma zahvalan model. Hvala Igore na logistici i podršci i pre svega prijateljstvu. Svim članovima, poštovaocima i prijateljima u lično i ime udruženja ruralni centar Sova želim Vam puno lepit trenutak provedenih u prirodi sa prirodom. U zdravlje

 

https://www.facebook.com/ruralni.centar.sova/videos/1816096692011287/

WWF traži stručnjake za zaštićena područja

WWF Adria and the Parks Dinarides – network of protected areas of Dinarides are seeking to recruit a talented team of over 20 people to assess the current level of engagement between local communities and protected areas across the Dinaric Arc region during January to May 2017.

Full training will be given at the end of January to prepare successful applicants to undertake facilitated interviews, analyse the results and provide recommendations.

The work will be part-time (from end of January to May 2017) and includes all of the protected areas within the Dinaric Arc Region (Albania, Bosnia and Hercegovina, Croatia, Kosovo*, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia).

more info on 

http://www.wwf.rs/?288196%2FWWF-trazi-strucnjake-za-zasticena-podrucja

Novi Ciklus Pokreni se za posao

RC SOVA će podržati nekoliko inicijativa naših članavu u ovkiru programa Pokretni se za posao, 

Program POKRENI SE ZA POSAO pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sporovodi udruženje građana ENECA iz Niša, kompanija Philip Morris dodeljuje bespovratna sredstva za nabavku neophodne opreme za poslovanje. Osim sredstava za kupovinu opreme, budućim preduzetnicima obezbeđene su poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Detaljnije na linku 

https://www.linkedin.com/company/pokreni-se-za-posao

ERASMUS + programi

Dana 20.12.2016 u Novom Sadu, Matija Milković je ispred ruralnog centra Sova učestvovao u treningu za pripremu projekata mobilnosti za mlade programa Erazmus+, sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje KA1 projekata mobilnosti u okviru omladinske komponente prvog Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ EU za 2017. godinu. 

Grupa za mlade Fondacije Tempus je bila  organizovator za jednodnevne treninge posvećene razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) Mobilnost mladih (Omladinske razmene i Evropski volonterski servis).

Treninzi su namenjeni predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte mobilnosti u okviru KA1 Mobilnost mladih početkom 2017. godine.

Ciljevi treninga su bili :

 • unaprediti znanje učesnika o mogućnostima Nacionalnog poziva za predaju projekata u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2017. godinu;
 • unaprediti znanje učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projekata u okviru KA1 Mobilnost mladih (Omladinske razmene i Evropski volonterski servis);
 • upoznati učesnike sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA1 Mobilnost mladih;
 • upoznati učesnike sa procedurom pisanja budžeta u okviru KA1 Mobilnost mladih.

Pored trenigna u Novo Sadu, Fondacija Tempus će organizaovati još dva treninga i to :

 • 22. decembar (četvrtak) – Niš, od 11 do 18 časova;
 • 27. decembar (utorak) – Beograd, od 10 do 17 časova.

Jedan od strateških ciljeva RC Sova je rad sa mladim u ruralnim područjima, povećanje aktivizma, mobilnosti  i radnog angažovanja mladih.

Detaljnije o programu na sledećem linku 

http://erasmusplus.rs/nacionalni-poziv-erazmus-plus-projekti-2017/ 

 

Budžet MPZŽS za 2017. godinu veći za 3,2 milijarde dinara

„Budžet Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za 2017. godinu iznosiće 43,778 milijardi dinara, što je, u odnosu na ovogodišnji, povećanje od 8,11 odsto, odnosno za 3,284 milijarde dinara“, rekao je danas ministar  poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović na konferenciji za novinare u Vladi Republike Srbije.

Ministar Nedimović je podvukao  da je za subvencije u poljoprivredi opredeljeno je dodatnih 3,284 milijardi, a najveće povećanje budžeta za narednu godinu je u delu podrške investicijama u iznosu od 2,2 milijarde, što je četiri puta više nego ove godine, kada je za to bilo predviđeno oko 520 miliona.

„Budžet Uprave za agrarna plaćanja povećan je za 2,522 milijardi dinara“, naveo je ministar Nedimović i dodao da su za „start up“ planirana tri izvora finansiranja:  iz nacionalnog budžeta biće obezbeđeno 100 miliona dinara, iz Fonda za razvoj više od 120 miliona dinara a treći izvor finansiranja će biti kroz projekat ministarstva i EBRD.

„Budžetom je predviđen iznos od 5.000 dinara po grlu za krave za proizvodnju teladi i one do sada nisu bile u sistemu podsticaja. Za kvalitetne priplodne krmače i neraste uvećani su podsticaji po grlu sa 7.000 na 10.000, dok premije za mleko ostaju sedam dinara po litru a predviđena je i veća podrška pčelarstvu, kroz podsticaje po košnici sa dosadašnjih 600 na 720 dinara“, saopštio je ministar Nedimović.

„Predviđeni su i povraćaji u iznosu do 50 procenata za nabavku novih specijalizovanih traktora za voćarsko-vinogradarsku proizvodnju, kao i 50 procenata za hladnjače i isto toliko  za objekte za preradu, dok su  predviđeni i posebni podsticaji za nabavku opreme i novih priključnih mašina za biljnu i stočarsku proizvodnju u iznosu od 40 do 50 procenata“ rekao je ministar Nedimović.

preduzeto sa sajta MPZŽS 

http://www.mpzzs.gov.rs/budzet-za-2017-godinu-veci-za-32-milijarde-dinara/?lang=lat

Radionica u okviru ALTER projekta

Projekat ALTERActive Local Territories for Economic development of Rural areas (Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja)  traje do aprila 2019. godine, i finansiran je od strane Evropske Komisije, a zajednički ga implementiraju Mreža za ruralni razvoj Srbije (nosilac projekta), Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije, Udruženje ‘’Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini’’, Mreža organizacija za ruralni razvoj Kosova, Mreža za ruralni razvoj Republike Makedonije, Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Razvojna Fondacija Turske, Hrvatska Mreža za ruralni razvoj i Ruralni forum Latvije, kao predstavnik Evropske mreže PREPARE.

Osnovni cilj projekta je stimulisanje i stvaranje pravnog i finansijskog okruženja za razvoj civilnog društva, osnaživanje civilnog društva da postane efektivni i značajni nezavisni učesnik i da unapredi svoje kapacitete za dijalog sa vlastima, a u cilju uticaja na zakonodavstvo i procese donošenja odluka u održivom razvoju ruralnih zajednica.

Planirane projektne aktivnosti podrazumijevaju:

 • Uspostavljanje modela direktne saradnje, lobiranja i dijaloga civilnog društva i struktura vlasti u cilju davanja preporuka i savjeta koji utiču na kreiranje politika i proizvode konkretne promjene.
 • Podržavanje kampanja zagovaranja organizacija civilnog društva (OCD) za unapređenje saradnje sa javnim institucijama/tijelima nadležnim za ruralni razvoj
 • Uspostavljanje direktne saradnje i dijaloga između organizacija civilnog društva i institucija vlasti u cilju uticaja na donošenje politika i proizvodnju konkretnih promjena u održivom socio-ekonomskom ruralnom razvoju
 • Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i mreža u polju lobiranja i zagovaranja, istraživanja i analiza sa fokusom na održivi socio-ekonomski razvoj
 • Orgniazovanje trodnevnog Foruma ruralnog razvoja zemalja jugoistočne Evrope
 • Organizovanje nacionalnih platformi za diskusiju o politikama i legislativama vezanim za ruralni razvoj
 • Uspostavljanje novih mreža ruralnog razvoja i podrška postojećim
 • Organizovanje aktivnosti u cilju izgradnje kapaciteta nacionalnih mreža za ruralni razvoj, u skladu sa potrebama zemlje i podrške postojećim mrežama ruralnog razvoja
 • Promocija i podrška implementaciji LEADER pristupa
 • Promocija i podržavanje koncepta LEADER-a, CLLD, održivog ruralnog razvoja i uloga OCD-a generalnoj javnosti kroz medijske kampanje, radionice i javne događaje
 • Podrška institucionalnom razvoju Balkanske mreže za ruralni razvoj i članstvu u međunarodnim organizacijama
 • Podrška transferu znanja, međunarodnoj sadarnji, razmjeni dobrih praksi između civilnog društva, OCD-a, mreža OCD-a u zemljama aplikantima, o održivom ruralnom razvoju kroz Balkanski parlament ruralnog razvoja
 • Organizovanje godišnjih tematskih sastanaka između mreža u zemljama aplikanata sa relevantnim zemljama u EU

 

Tokom treninga u Kragujevcu od 7 – 9 Decembra učesnici radionice imali su priliku se usavrše svoje znanje na polju upoznavana, lobiranja i javnog zagovaranja i da na praktičnom primeru (rada na akcionom planu institucionalnog granta konzorcijuma koji Predovdi IDA u okviru RECovog poziva) provere i unaprede svoje znanje iz staateškog i akcionog planiranja, primene veštine loviranja i pregovaranja i valorizuju projektne aktivnosti.

više http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/420772/

????????????????????????????????????
ALTER radionica Kragujevac Decembar 2016

“Održiva poljoprivreda za održivi Balkan”

u periodu od 1-4 Decembra 2016 održana je treća  obuke na temu javnog zastupanja i organizacionog razvoja, namenjene organizacijama civilnog društva iz zemalja zapadnog Balkana, u okviru projekta „Održiva poljoprivreda za održivi Balkan“.

Cilj obuka je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu za javno zastupanje u oblasti održive poljoprivrede, a nakon obuke, organizacije će biti u prilici da svoje iskustvo i rad postave u okvire javnog zastupanja, prepoznaju značaj strateškog planiranja i razumeju glavne elemente organizacionog razvoja. Obuke vodi Vukosava Crnjanski, trenerica sa značajnim i dugogodišnjim iskustvom u pružanju podrške organizacijama civilnog društva na temu javnog zastupanja, organizacionog razvoja, strateškog planiranja, pisanja projekata i komunikacije.

Učesnici obuka su organizacije civilnog društva koje su učestvovale na konkursu za učešće u Programu obuke i dodele bespovratih sredstava “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan”. Pristiglo je ukupno 114 projektnih predloga u koje je uključeno ukupno 283 organizacije civilnog društva iz Albanije, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i sa Kosova* (114 vodećih i 169 partnerskih organizacija). Od toga, nezavisna evaluaciona komisija je odabrala ukupno 48 organizacija da učestvuju u Programu, označivši njihove projektne predloge kao one koji imaju potencijal da se u daljem procesu izrade punog predloga projekta, razviju u efektivne kampanje javnog zastupanja u oblasti održive poljoprivrede. U pitanju je 18 organizacija iz Srbije, 10 iz bivše jugoslovenske Republike Makedonije, 8 iz Albanije, 6 iz Crne Gore i 6 sa Kosova*.

OCD koje su odabrane za Program navedene su u tabelarnom prikazu.

Pored 48 organizacija civilnog društva koje su odabrane da učestvuju u Programu obuke i dodele bespovratih sredstava “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan”, obukama će, zahvaljujući sredstvima koje su obezbedili REC i SIDA, prisustvovati i 13 partnerskih organizacija u okviru CSOnnect programa.

ORCA je kao vodeći partner konzorcijuma od 13 organizacija civilnog društva započela realizaciju institucionalnog granta u okviru „Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)“. Program CSOnnect realizuje Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunaodnu saradnju i razvoj (SIDA).

Projekat realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON), Kosova* (NGO AKTIV) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije. Projekat traje četiri godine (2016-2019) i finansiran je od strane Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija, Generalni direktorat za proširenje i susedsku politiku (DG NEAR) u okviru programa za jačanje civilnog društva i medija (Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015). Ukupni budžet projekta iznosi 960.760 eura.

Nama kao mladoj organizaciji učešće u ovom programu pomoćiće nam da unapredimo naše kapacitete u strateškom planiranju evaluiramo našu misiju i viziju kako unutar SOVE tako i u  pLAGa “Srem+”

U narednim danima ćemo Vas  obavestiti i pozvati da date vaš doprinos izradi misiji i vizije  kao i strateškog dokumenta RC SOVE.

https://www.facebook.com/pg/ruralni.centar.sova/photos/?tab=album&album_id=1806258346328455