Odobrena dva projekta u okviru program P2P

Na poziv za podrsku manifestacijama u sklopu aktivnosti “ljudi-ljudima” u prekogranicnom regionu “Drina-Sava” pristiglo je ukupno 17 prijava.

 

Logo-RRD-SWG

Nakon zaprimanja prijava i analize istih, SWG Sekretarijat je donio odluku da u okviru SWG EC projekta: “Podrska regionalnoj saradnji i ravnomjernom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu priblizavanja Evropskim integracijama” u period do Aprila 2017. godine podrzi sest (6) manifestacija, i to:

 

  1. “Regionalno takmicenje u pripremanju hrane “Drina-Sava” regiona” u organizacija Turisticke organizacija opštine Bogatic – 
  2. “Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)” u organizaciji Lokalne akcijske grupe “Bosutski niz”  parnter Ruralni centar SOVA
  3. “Folklorom do pomirenja” u organizaciji Opstine Lopare
  4. “Osmomartovska daroteka – Zvuci, ukusi i mirisi tradicije prekograničnog regiona Drina-Sava” u organizacija Klaster-a Sveti Dimitrije  – korisnik ćlanice pLAG SREM+ i RC Sova
  5. “I Medjunarodno Savetovanje: Dobre poljoprivredne prakse i unapređenje poljoprivrednih riparijalnih područja u Drina-Sava regionu” u organizacija Pokret gorana Sremska Mitrovica   – direktan učesnik i zainteresovana strana RC SOVA
  6. “Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona” u organizaciji NGO “Eko Leonardo”  * Partner Ruralni centar SOVA

 

Ruralni centar sova će dirkento uzeti učešče kao partner na 2 i 6 projetktu dok će učestvovoati  relaizovanju aktivnosti 4 i  5 i veoma rado se odazvati i kuvati kotlić na manifestaciji 1. 

čestitamo uspešnim dobitnicima podršle i uskovo Vas obaveštavamo o narednim koracima i planu aktivnosti.

               Drina-Sava-Logo