април, 2017

Sremska Mitrovica – okrugli sto u okviru ALTER projekta

28 априла, 2017 mcvijanovic Vesti

Dana 28.2.2017 godine u Gradskoj kuci u sali 2 održan je Konsultativni sastanak ‘’Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju’’ na temu ‘’ Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda’’  Na sastanku je bilo prisutno 17 predstavnika javnog privanog i […]

More

0

Najava radionice u okviru ALTER projekta

25 априла, 2017 mcvijanovic Vesti

Dana  28.4.2017 godine u prostorijima gradske kuće  sa početkom u 11 časova održaće konsultativni sastanak u okviru ALTER projekta sa temom  ‘’Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju’’ na temu ‘’ Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda’’    Oranizator sastanka […]

More

0

Podrška sprovođenju aktivnosti RC SOVA

23 априла, 2017 mcvijanovic Vesti

Na osnovu člana 19 st. 1 alineja 11 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ („Sl. list grada Sremska Mirovica“ br. 3/2013, 7/2013 i 9/2013), Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2017. godini br. 44/2017 od 23.03.2017. godine i Zapisnika komisije za davanje […]

More

0

Ani Anciger nagrada povodom dana Vrabaca

5 априла, 2017 mcvijanovic Vesti

Udruženje Ruralni centar Sova u saradnji sa Društvom sa zaštitu I poručavanje ptica ,dana 20.3.2017 godine. u Sremskoj  Mitrovici organizovano obeležavanje Međunarodnog dana Vrabaca  putem prezentacije 2 teme  Omladinski aktivnizam u zaštiti biodiverziteta I Ugružene Vrste ptica Drina Sava Regiona.  učenicima  Srednje Medicinske škole Draginja Nikšić iz Sremske Mitrovice. Cilj manifestacije je da skrene pažnju […]

More

0

ALTER projekat – nacionalnog dijaloga o LEADER-u i lokalnom razvoju vođenim zajednicom (CLLD),

4 априла, 2017 mcvijanovic Vesti

Dana 4.4.2017. godine u Beogradu organizovana je radionica u okviru programa ALTER na temu nacionalnog dijaloga o LEADERu i lokalnom razvoju vodjenim zajednicom (CLLD). Cilj radionice bio je upoznavanje relevatnih aktera lokalnog razvoja sa   planiranim aktivnostima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u podršci implementaciji LEADER pristupa s jednestrane, a sa druge strane imali smo […]

More

0