Sremska Mitrovica – okrugli sto u okviru ALTER projekta

Dana 28.2.2017 godine u Gradskoj kuci u sali 2 održan je Konsultativni sastanak ‘’Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju’’ na temu ‘’ Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda’’ 

Na sastanku je bilo prisutno 17 predstavnika javnog privanog i civilnog sektora, koji u izneli svoje vidjenje teme. Moderator skupa bio je Marko Cvijanović predsenik RC SOVA a zapisničar Slobodan Ljubojević ispred Mreže za podršku ruralnom razvoju .

cilj radionice je ispunjen uradjen je osvrt na teme koje smo u okviru ALTER projekta identifikovali i to su 

 

Advocacy theme Description
Unapređenje i koordinacija mera socijalne zaštite, podsticaja za decu, podrške majčinstvu i ostanku mladih u selu ·        Negativne demografske prilike – jako staro stanovništvo na selu, teško se nalaze poljopriverdna gazdinstva koja imaju tri generacije, odlazak mladih u grad, prelazak poljoprivrednika u druge industrije
Unapređenje koordinacije između donosioca odluka na različitim nivoima odlučivanja i između različitih sektorskih politika u cilju unapređenja infrastrukturne opremljenosti sela ·        Nedovoljno kvalitetan život na selu – domovi kulture koji ne rade, nema ambulanti, škola, kulturno-sportskih aktivnosti

·        Neadekvatna ruralna infrastruktura – problemi sa elektrifikacijom, navodnjavanjem, atarskim putevima, kanalizacijom, otpadnim vodama, pijaćom vodom, upravljanjem otpadom (komunalni i organski)

Unapređenje mera podrške zapošljavanju žena na selu, kao i mera socijalne zaštite ·        Teška pozicija žene na selu – veliki rad oko vođenja poljoprivrednog domaćinstva skoro bez prava na adekvatnu nadoknadu, zdravstvenu zaštitu, itd.
Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda ·        Institucionalni okvir koji je pre represivan nego stimulativan – suviše striktni propisi, prevelika papirologija, slab protok informacija ka poljoprivrednicima i stručna podrška vezana pre svega za planiranje svog razvoja i korišćenja dostupnih mera

·        Nemogućnost direktne prodaje – porodice koje imaju ograničenu proizvodnju uglavnom tradicionalnih lokalnih proizvoda (meda, suvog mesa, sira, soka, slatka, zimnice, lekovitog bilja, itd.) željne da je plasiraju pojedincima ali i pravnim licima na lokalu ali sprečeni prekomplikovanim propisima

Unaprediti podršku umrežavanju poljoprivrednika po modelima koji prepoznaje EU ·        Niska cena proizvoda – niska otkupna cena, visoke cene skladištenja, razjedinjenost proizvođača

·        Slaba saradnja između poljoprivednika – nepoverenje ljudi, nedovoljno znanje o prednostima udruživanja, pravima i obavezama

·        Slabi efekti Zadruga – većinom služe kao prodajna mesta za poljoprivrednike umesto da stimulišu njihovo poslovno uvezivanje i ukrupnjavanje, stvaranje zajedničkog tržišta

Zagovaranja kvalitetnije podrške lokalnih samouprava razvoju ruralnog turizma i povezivanju pružalaca usluga sa promoterima turističke ponude ·        Slabi smeštajni kapaciteti – mali broj noćenja u odnosu na broj zainteresovanih turista usled nedovoljnog broja kreveta u domaćinstvima koja se bave ruralnim turizmom

·        Slaba (turistička) uvezanost pružaoca usluga u ruralnom turizmu: onih koji nude hranu (med, sir, mleko, vino, domaći specijaliteti, lekovito bilje, itd.) – smeštaj – obilazak lokaliteta – prodaju suvenira – lov – aktivni odmor u prirodi – itd.

Na sastanku smo se posebno bavili temom tradicionalnih proizvoda i povezivanja usluga sa promoterima turističke ponude. Poebno bi naglasili dobre primere praske Brendiranja rakije u selu Bešenovo ,vinove loz na suljmanskog glavici, Mladi Etno salaš Isailovski kao i predlog / ideju  Turističke organizacije Sremske Mitrovice o objedinjavanju i kreiranju zajedničkog standarda za etno proizvode koji će imati zajedničku promociju i distrubuciju .

Osvrnuli smo se na iskustva Ivane Pajić i regionalnog brenda Bačka, čuli dobra iskustva sa studijske posete Asocijacije Stolara Srem – Mačva kao i od Alekse Đorđevića utiske sa obuke u Ministarstvu poljoprivrede. Ponajviše smo ostali zainteresovani za uredbe i zakone kao i pravilnike koje ministarstvo sprema da bi olakšalo malim proizvođačima  distrubuciju na kućnom pragu.

Za kraj skupa Marko Cvijanović je pozvao učescnike skupa a prate aktivnosti pLAGa SREM+ i da podrže aktivnosti u daljem radu.

Zapisnik sa skupa će biti razradjen, na sastanku ALTER projektnog tima i formulisa će se teme za sastanak sa predstanicima donosica odluka iz Resornih Ministarstava. 

 

Najava radionice u okviru ALTER projekta

Dana  28.4.2017 godine u prostorijima gradske kuće  sa početkom u 11 časova održaće konsultativni sastanak u okviru ALTER projekta sa temom  ‘’Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama u održivom ruralnom razvoju’’ na temu ‘’ Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda’’   

Oranizator sastanka je Mreža za ruralni razvoj Srbije uz logističku podršku Ruralnog centra Sova i Agencije za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica.

Planirana agenda sastanka je 

11.00-11.15 Dolazak učesnika i registracija
11.15–11.30 Predstavljanje učesnika i prezentacija ALTER projekta
11.30–12.30 ‘’Unapređenje saradnje OCD sa javnim institucijama

u održivom ruralnom razvoju’’ na temu ‘’ Unapređenje informisanja poljoprivrednika, kao i unapređenje dijaloga donosilaca odluka i malih proizvođača vezano za uspostavljanje adekvatnih procedura za prodaju tradicionalnih proizvoda’’

12.30–13.00 Koktel za učesnike

The project “ALTER Active Local Territories for Economic development of Rural Areas” is funded by the European Union.

Rezultat slika za eu

Podrška sprovođenju aktivnosti RC SOVA

Na osnovu člana 19 st. 1 alineja 11 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ („Sl. list grada Sremska Mirovica“ br. 3/2013, 7/2013 i 9/2013), Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2017. godini br. 44/2017 od 23.03.2017. godine i Zapisnika komisije za davanje predloga za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2017. godini br. 75/2017 od 12.04.2017. godine, vd direktora donosi:

ODLUKU O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA U 2017. GODINI, 

Za aktivnosti RC SOVA po Odluci odobreno je 85,100,00 RSD. 

Zahvaljujemo se Agencije i Komisija na odobravanju Sredstava. 

Ani Anciger nagrada povodom dana Vrabaca

Udruženje Ruralni centar Sova u saradnji sa Društvom sa zaštitu I poručavanje ptica ,dana 20.3.2017 godine. u Sremskoj  Mitrovici organizovano obeležavanje Međunarodnog dana Vrabaca  putem prezentacije 2 teme  Omladinski aktivnizam u zaštiti biodiverziteta I Ugružene Vrste ptica Drina Sava Regiona.  učenicima  Srednje Medicinske škole Draginja Nikšić iz Sremske Mitrovice.

Cilj manifestacije je da skrene pažnju javnosti na važnu ulogu vrabaca i da se sačuva njihov opstanak. U Srbiji se gnezde tri vrste vrabaca a to su pokućar, poljski i španski vrabac.

Pokućar je nezvanični simbol Grada Beograda, a njegov lik je korišćen za maskotu Univerzijade 2009.godine u Beogradu. Kod nas u Sremskoj Mitrovici prisutni su vrabac pokućar I poljsku vrabac.

Vrapcima može pomoći postavljanjem kućica za gnežđenje, pažljivim planiranjem i održavanjem zelenila, zimskom prihranom i zaštitom od domaćih mačaka koje su im u selima i gradovima najveći neprijatelj.

Početkom godine u Srbiji živi oko pet miliona, a krajem leta, nakon gnežđenja, populacija vrabaca u Srbiji naraste na oko 10 miliona jedinki.

Istovremeno  uputli smo apel našim grašanima I saradnicima da nam dostave fotografiju Vrabaca  I pomognu I prebrojavanju vrabaca.

volonteri I saradnici RC SOVA tokom 5 dana izbrojali 323 vrabca  I uočili pravilo das u populacije vrabaca bile brojnije od 5 jedinki samo na loklacijama gde je bilo zbunaste vegetacije , Trend urbanizacije, I promene namena zemljišta, ukalnjnja zbunaste vegetacije kao I promena stilova gradnnje dovodi do smanjanje poluacijai same brojnosti jedinki,

interesatno je da gotovi 7 dana nismo imali podatke za poljkog vrabca a injemu se areal smanjio u gradu – isključivo stanište uz reku savu I pojedinčni primerki na spomen parku. .

Poslednicu samnjenja brojnosti mogli su da osete sugradjni koji u pokašavli da slikaju vrabce, pristoglo nam je popriličan broj fotografija I odličili smo se svima koji su slali podakte I fotografije podelimo infomarmativno ekukativni material RC SOVA u Društva za zaštitu I proučavanje ptica Srbije  – 22  mladih ali I dodelimo Grand pri Ani Anciger za fotografije koje nam je poslala I Radio Ozon za medijsku pomociju . Za Anus mo spremili knjigu o pticama iz Zmajeve Edicije  dok za radio Ozon uramljennu fotografiju Sove.ana anciger sa nagradom

ALTER projekat – nacionalnog dijaloga o LEADER-u i lokalnom razvoju vođenim zajednicom (CLLD),

Dana 4.4.2017. godine u Beogradu organizovana je radionica u okviru programa ALTER na temu nacionalnog dijaloga o LEADERu i lokalnom razvoju vodjenim zajednicom (CLLD). Cilj radionice bio je upoznavanje relevatnih aktera lokalnog razvoja sa   planiranim aktivnostima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u podršci implementaciji LEADER pristupa s jednestrane, a sa druge strane imali smo priliku da iznesemo svoje utiske , sugestije i predloge na implementaciju i podršku realizaciji LEADER metodologije da bi  na što kvaltetniji način odgovorila potrebama lokalnih zajednice i civilnog društva. 

U prvom delo imali smo priliku da cujemo predstavnika ministarstva Ljiljana Simić koja je zadužena za programiranje mera ruralnog razvoja koja je najabila više stepeni program razvoja i to prvo analiza stanja na terenu, identifikacija šta ima gde, druga faza zajednički rad na razvoju pravilika i treća faza podrška do kraja godine sa različitim pristupom za postojeća partnerstva i novo formirana. 

U radnom delu iznele smo analizu stanja LAGova i partnerstava u Srbiji da bi nastavku se upoznali sa stanjem i razvojem LAGova u Sloveniji, Makedoniji, Latviji i Estoniji. 

Veoma koristan sastanak i prestavlja bitan korak u daljem razvoju mere i pokazuje dobar signal da Ministarstvo zajednički programira i planira načim implementacije adekvatne mere.

fotografije na linku 

https://www.facebook.com/cvijadin/posts/10211828113194380?pnref=story