“Successful examples of LAGs and LEADER in the area of Austria and Italy”

The Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) from South Eastern Europe in cooperation with German International Cooperation (GIZ) was organizing study tour/exposure visit on “Successful examples of LAGs and LEADER in the area of Austria and Italy” for junior level representatives from the relevant public authorities, experts from civil society and experts from ABDA regions dealing with LAGs and LEADER approach.

The visit will took place in Austria and Italy in the period 14th – 19th of May 2017. The objective of the visit was transfer of Austrian and Italian experience regarding the implementation of LEADER approach, institutional setup, coordination among the relevant authorities, link between the civil and public sector etc. The study tour was promote successful models of mutual understanding and cooperation among the stakeholders, regional actions implemented in function and project visits related to LEADER in the area.

????????????????????????????????????

Logistic Info_LEADER visit Official_List of Participants_Exposure visit on LEADER short 

Detail about program and impressions coming soon  

Pomoć ispalim ptićima iz gnezda

Poštovni ljubitelji ptica pred Vama je algoritam ili protokol kako možete pomoći prici a da je ne ugrozite, Osnovno pravili ONO ŠTO VI ŽELITE I MISLITE DA JE PTICI DA JE DOBRO NE MORA UVEK BITI DOBRO ZA NJU!

MOLIMO VAS  da POČITATE pripremljen materijal i da u skladu sa preporukama postupite. Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju 

ptice sta uraditi

Usled velikog broja poziva i sličnih sutacija prenosimo u celosti članak naših prijatelja

Cetra za zaštitu sova Srbije

Svakog proleća masovna je pojava da ljudi u prirodi, ili u blizini svojih kuća, pronalaze mladunce utine na zemlji. Mladunci koji se pronalaze najčešće su još uvek u paperju, i nisu potpuno operjali, što ljude navodi na pomisao da je mala sova ispala iz gnezda i da neće moći sama da se snađe. U želji da joj pomognu, ljudi takve mladunce nose u svoje domove i potom pokušavaju sami da ih othrane. Iako to rade u najboljoj nameri da mladuncu pomognu, najčešće mu zapravo odmognu. Zašto?

  • neadekvatna ishrana u „kućnim uslovima“ najčešće dovodi do uginuća mladunca
  • čak i ako ljudi uspeju da othrane mladunca i žele da ga vrate u prirodu, on neće biti osposobljen da lovi i da se hrani sam što će opet, nažalost, dovesti do uginuća mladunca
  • mladunci koji završe u zoo vrtovima nikada neće biti slobodni i time što ćete ih „spasiti“ iz prirode i dati ga nekom zoo vrtu ćete ih najverovatnije osuditi na doživotni zatvor
  • ako se mladunac „odomaći“ i izgubi strah od ljudi i drugih životinja (pasa, mačaka…) lako će stradati kada se ponovo nađe u prirodi jer nije naučio da se čuva od grabljivaca. Smrtnost na putevima je, takođe, veoma česta pojava i predstavlja veliku opasnost kako za odrasle sove, tako i za mladunce

Statistike iz rehabilitacionih centara stranih zemalja pokazuju da mladunci ptica koji su odrasli u zarobljeništvu pa potom pušteni nazad u prirodu, u 80% slučajeva ne prežive prvu godinu života.”

šta raditi prpćitajte na sajtu naših prijatelja

http://sove.org.rs/mladunac-utine-pomoc.html

Poptisan ugovor za reazijaciju projektnih aktivnosti

Dana 4.5.2017 u prostorijama Gradska uprava za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove u Sremskoj Mitrovici poptisali smo ugovor za realizaciju projekta “Aktivna zaštita divlje faune Grada Sremska Mitrovica ” tokom kojeg čemo uradti monitoring divlje faune i podatke o brojnosti vrsta rasprostranjenju i pretnjama uneti u baze popot BioRas, Alchiphon, NaturaList, Ebird i druge. 

O samim aktivnostima više detalja tokom realizacije projekta.