EkoBioMorfa 2017

Od 24 do 26.11. 2017 na Prirodno Matematičkom Fakultetu u organizaciji NIDBS Josif Pančić održava se treća po redu konferencije EkoBioMorfa koja je najmasovnija do sad i broji  peko 100 učesnika!
Na konferenciji će se održati niz predavanja, učesnici će biti u mogućnosti da čuju, ali i da izlažu svoj rad za koji mogu da dobiju savet od stručne komisije. 
Pored objavljivanja knjige izvoda, cilj same konferencije je zbližavanje različitih udruženja i Društava kako iz Srbije tako i iz drugih zemalja Balkanskog poluostrva pa je tom prilikom organizovano predstavljanje gostujućih Društava i organizacija kako bismo se ujedinili u borbi protiv šestog masovnog izumiranja vrsta koje se dešava rapidnim tempom i koje je tema same konferencije.

l

detaljnije na 

http://josifpancic.com/latinica/ekobiomorfa2017-lat.html

https://www.facebook.com/nidsbejosifpancic/?fref=ts

Radionica o LEADERu

Info radionica  se održala u petak 24. novembra 2017 godine u prostorijama Opštine Sremska Mitrovica, sala 4 (Svetog Dimitrija 13), sa početkom u 12 časova.
2017. godine na temu ‘’Implementacija LEADER pristupa kao instrumenta
ruralnog razvoja na lokalnom nivou’’.

Cilj održavanja radionice je promovisanje Partnerstava za teritorijalni ruralni razvoj – LEADER pristupa i informisanje potencijalnih korisnika o mogućnostima za razvoj lokalnih zajednica kroz zajedničko učešće javnog, civilnog I privatnog sektora.
Takođe, na ovoj radionici je prezentovan ‘’Program grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva i zagovaranje’’ koji sprovodi Mreže za ruralni razvoj Srbije kroz realizaciju ALTER projekta.
Program Grantova za izgradnju kapaciteta civilnog društva i zagovaranja dizajniran je sa cilјem jačanja kapaciteta odabranih organizacija civilnog drušva za aktivno angažovanje u održivom ruralnom razvoju. Program je otvoren 18. novembra i biće otvoren do 17. decembra 2017. godine. Maksimalni iznos koji se može odobriti po grantu iznosi 17.000 EUR.

Rezultat slika za mreza za ruralni razvoj alter  Rezultat slika za eu  

Aktivnost je realizovana u okviru projekta ALTER finansiranog od Evropske Unije 

www.rcsova.com ALTER
www.rcsova.com ALTER

www.rcsova.com ALTER

www.rcsova.com ALTER

Naučni skup 20 godina ljubavi i zaštite

Pokret gorana iz Sremske Mitrovice je  23 i 24.11.2017. godine organiuovao je        Naučnostručni skup o biodiverzitetu i drugim   vrednostima rezervata  Zasavica. 

Skup su otvorili Slađan Papić, zamenik urpavnika rezervata Zasavica, Goran Anačkov  direktor Departmana za biologiju i ekologiju, Slobodan Puzović ispred  Pokrajisnkog zavoda za zaštitu prirode,

Autori su predsavljali svoje radove u planarnom delu i u sekcijama uz kvalitetne diskusie

Plan i program diskusije detaljnije na www.zasavica.org,rs 

EATON podrzava aktivnosti RC SOVA

Ruralni centar SOVA je aplicirao sa projektnim predlogom umreženi ekološki odgovor “Da opet čujemo cvrkut Vrabaca” kod EATON ELECTRIC DOO i dobio prdšku od 48,800,00 RSD za kupovinu sadnog materijala za ozelenjavanje školskih dvorišta. radi unapređenja uslova gneždenja i boravka ptica pevačica.

Dana 15.11.2017 je potpisan ugovor, dok će se ralizacija sađenja odvijati do kraja meseca novembra u Sremskoj Mitrovcačkim školama. 

Detaljnije narednih dana.

Zahvaljujemo se EATONu na podršci

.logo_eaton