децембар, 2017

‘’Unapređenje položaja mladih u ruralnim sredinama’’.

децембар 14, 2017 mcvijanovic Vesti

Dana 13.12.2017 u hotelu Envoy y Beogradu održan jevkonsultativni sastanak sa temom ‘’Unapređenje položaja mladih u ruralnim sredinama’’. Cilj održavanja sastanka je uspostavljanje direktne saradnje i dijaloga organizacija civilnog društva sa javnim institucijama i donosiocima odluka u cilju obezbeđivanja većeg uticaja organizacija civilnog društva u procesu kreiranja politika i iznalaženje konkretnih mera koje mogu da doprinesu rešavanju problema vezanih za […]

More

0 ALTERMladiMreža

Regionala konferencija o zivotnoj sredini

децембар 12, 2017 mcvijanovic Vesti

Regionalna konferencija „Životna sredina i građani Balkana – uloga i održivost civilnog društva” okupila je u Beogradu više od 100 predstavnika civilnog društva, međunarodnih organizacija, institucija vlada u regionu i lokalnih samouprava. Ova konferencija organizovana je u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect koji realizuje Regionalni centar za […]

More

0 Ivan KaricREC

Brojimo Sove ponovo – volonterska akcija

децембар 6, 2017 mcvijanovic Vesti

Od 15 decembra do 15 januara ponovo brojimo Sove i aktivnosti na teritoriji Sremske Mitrovice, okolnih sela i drugim opstina u sremskog odnosno macvanskog okrugu radice volonteri Ruralnog centra sova, Molimo sve koji primetite jata sova da nam javite putem FB, https://www.facebook.com/ruralni.centar.sova  maila ruralni.centar.sova@gmail.com   ili telefona 064 30 62 833 i neko ce doci da ih […]

More

0

Radionica za Medije i OCD u okviru ALTER projekta

децембар 6, 2017 mcvijanovic Vesti

Mreže za ruralni razvoj Srbije u sklopu ALTER projekta organizovala  radionicu “Promocija i podrška konceptu LEADER, Lokalni razvoj vođen od zajednice – CLLD , održivom ruralnom razvoju i uloge udruženja” sa Ciljem  da se mediji i udruženja aktivna u ruralnom razvoju međusobno upoznaju jedni druge sa glavnim pravcima delovanja i budućim aktivnostima. Dvodnevna radionica  se održala 5. i 6.decembra […]

More

0

Next posts »