Umreženi ekološki odgovor – da opet čujemo cvrkut vrabaca faza 2

Dana 29.03.2018 volonteri Ruralnog Centra Sova su u saradnji sa Đačkim parlamentnom Srednje Ekonomske škole 9, maj i predstavnicima maturanata / završnih razreda Srednje Medicinske škole Draginja Nikšić realizovali fazu 2 projekta:

 

Umreženi ekološki odgovor – da opet čujemo cvrkut vrabaca

U ekonomskoj školi smo sadili smreku, ginka i tresnju dok smo u medicinskoj samo sadnice atuohtone sorte domaće trešnje.

 

Projekat je podržan ugovorom o Donatorstvu od strane EATON Electric  DOO čime je predviđena kupovina sadnog materijala (Smaradne tuje, smreke, ginkgo, domaće autohtone sorte voća, zbunasta vegetacija i slično) u školska dvorišta, sa ciljem povećanjem uslova gneždena i boravka ptica pevačica

Faza tri projekte će se realizovati nakon uskrsa 

pre svega zahvaljujemo se Donatoru EATON electric kao i svim volonterima koji su učestvovali u sadnji drveća  uključujući i nastavnike pomenutih škola 

https://www.facebook.com/pg/Medicinska-%C5%A1kola-Draginja-Nik%C5%A1i%C4%87-Sremska-Mitrovica-184308491625101/photos/?tab=album&album_id=1620283838027552

https://www.facebook.com/U%C4%8Deni%C4%8Dki-parlament-Ekonomske-%C5%A1kole-9-maj-Sremska-Mitrovica-918526798256128/

 

Master kurs CSOcoonect projecta

REC je dobitnike institucionog granta od 19-23 marta 2018 u Vrnjačkoj banji organizovao Master kurs sa naglaskom na poglavlje 27 i nizom tema koje su obrađene kroz treninge i sesije poput ;Otpad , Horizontalno zakonodavstvo, Finansijska održivost OCD,               Izrada plana za zagovaranje ,Finansijska održivost OCD , Socijalno preduzetnistvo, Strateško planiranje,  Rodna jendakost, Komunikacije( OCD prema društvenom okruženju ),izmene Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu Izrada Nacionalne strategije za upravljanje otpadom i planovi za usaglašavanje sa EU acquis, Strateško planiranje – trening (uticaj na javne politike i javno zagovaranje) Studija slučaja: Izrada regionalnog plana Regionalni master plan za hidroenergiju              Studija slučaja: Upravljanje otpadom u Republici Hrvatskoj, Strateško planiranje – individualne sesije, Strateško planiranje – trening (upravljanje organizacijom i postavljanje prioriteta) Strateško planiranje – trening (finansijska održivost organizacija).

Učesnici trenigna bili su predstavnici organizacija koje su dobile grant kao i predstavnici konzorcijuma (partnerskih organizacija). O temama se razgovarali sa predstavnici resornog ministarstva Srđan Stanković savetnik ministarstva za saradnju sa civilnim sektorom, Ivan  Karić narodni  poslanik i drugim.

Ruralni centar Sovu je predstavljala Gospava Kalaba i aktivno učestovala u radu radne grupe javno zagovaranje i izrada finansijske održivosti OCD, Tema koju je pokrenula sa partnerima je “aktivna zaštita sova u Centru Sremske Mitrovice” i “upravljanje otpadom u ruralnom podrućju”. Takodje tema za koju ćemo se zalagati je ratifikacija konvencije o slepim misevima i uvođenje mera za zaštitu životinja u poljoprivredi.

vodeća organizacija konzorcijuma je ORCA a program je finansiran od stran Švedske preko Regionalnog Ekološkog Centra. 

 

Sat za nasu planetu – poveži se sa prirodom

Najveća globalna akcija za zaštitu prirode “Sat za našu planetu” održana je 24. marta, simboličnim isključivanjem svetla na sat vremena, od 20:30 do 21:30.
Najveća globalna akcija za zaštitu prirode „Sat za našu planetu“ održana je deseti jubilarni put u Srbiji pod sloganom „Poveži se sa planetom“.

Svetskoj organizaciji za prirodu pridružilo se oko 200 partnera – gradova, opština, javnih ustanova, škola, vrtića, kompanija i organizacija. Simboličnim isključivanjem svetla sat vremena, od 20.30 do 21.30, širom sveta poslata je poruka da svi zajedno moramo pronaći rešenje za održivu budućnost.

 

Udruženje ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice je zajedno sa gradskom upravom za Poljoprivredu i zaštitu životne sredine planiralo da organizuje sat za našu planetu u Sremskoj Miotrovici. 

Na inicijativu Marka Cvijanovića, načelnik uprave se odazvao pozivu i zajedno smo uredili dopis i molbu upravi Za infrastrukturu da isključi struju  u ulicama Sv Dimitrija  i Kralja petra prvog kao i Trgu Ćire Milekića u trajanju od sat vremena. 

Do danas nismo dobili potrvdu o gašenju rasvete, 

Drugi deo aktivnosti će organizovati volonteri RC SOVA, i sprovesti u gradskim parkovima tako što će u vreme kada se ugsi rasveta kartirati dve vrste sova Kukumavku i Ćuka. 

pozivamo sve zaintereosvane da se jave do 16 h u  subotu da bi se organizovali i bili efikasniji na terenu i da se povežemo sa prirodom 

 

Marko Cvijanović koordinator aktivnosti 

 

CSOnnect program faza 2

Prvoga Marta 2018 , potpisivanjem ugovora o institucionalnim grantovima u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine – CSOnnect, Regionalni centar za životnu sredinu (REC) ušao je u poslednju godinu sprovođenja ovog programa. 

Do kraja ove godine 11 konzorcijuma organizacija civilnog društva, koje obuhvataju 64 organizacije iz cele Srbije, nastavlja sa sprovođenjem drugog dela institucionalnih grantova. Finansijska podrška ovom projektu dolazi od Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju, a ukupan fond koji je organizacijama dodeljen kao nastavak institucionalne podrške iznosi 413.000 evra.

Ruralni Centar Sova je deo konzorcijuma koji predvodi ORCA i naredni godinu dana radicemo na realizaciji projektnih aktivnosti. 

hhttp://csonnect.rec.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=39&cntnt01returnid=15