Ptice Čačka i okoline vol 2

Dana 26.12.2018  je iz štampe izašla druga knjiga “Ptice Čačka i okoline”. 100 vrsta ptica, 188 fotografija vrhunskog kvaliteta (naslovna strana: Jure Novak) čiji su autori prijatelji sa FB stranice “Koja je ovo ptica”: Davorka KitonicGordan PomorisacArpad SarokIstván BaloghJure NovakVito AntesicVladan VučkovićWolfson BirdmanSlaviša TomanovićMilos MitkicArian MavriqiNerkes SokoBruno KaurinovićGrabovac DavidJosip LedinšćakIvan MedenicaBrano Rudić, Milivoj Vukoper Vucanovic. Dizajn studio Mijodrag Tutunovic, lektori Bojana i Milan Gromovic i štamparija Inprint iz Čačka odradili su posao za 10+. 

Knjigu možete nabaviti kontaktiranjem Udruženja Sove na oprezu iz Čačka.

https://www.facebook.com/sovenaoprezu/ 

Mi Vec jesmo i zahvaljujemo se prijateljima 

 

 

 

Ptice na dlanu – aplikacija za mobilni

Projekat “Ptice na dlanu” jedan je od 10 pobednika konkursa Centrifuga za 2017. u okviru programa Superste.
aplikaciju je razvio tim Drustva za zastitu i proucavnja ptica Srbije
 

Koja je ovo ptica? Dođite do odgovora uz pomoć aplikacije “Ptice na dlanu”.

Videli ste pticu u Srbiju ili okruženju, a ostali u nedoumici kojoj vrsti pripada? Odaberite siluetu ptice, stanište i boje i “Ptice na dlanu” vas vodi do pravog odgovora. Prepoznajte traženu vrstu listanjem ponuđenih ilustracija ptica koje odogovaraju opisu.

Mogućnosti:

– Dostupna u svakom trenutku.
– Obuhvata 250 najčešćih vrsta ptica koje je moguće zateći na teritoriji Srbije.
– Odabirom oblika, staništa i boja perja ptice, aplikacija vam sužava izbor na jednu ili više vrsta.
– Svaku vrstu ptice prate ilustracije, lična karta i kratak opis.
– Aplikacija je u potpunosti besplatna.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dzpps.pticenadlanu&fbclid=IwAR2S2ej_dd3XRb36Bd28F77xWniPGC3CKltdd7r6kV8k1yu_TNgg04sN3zQ 

 
 
 
 

ALTER Mini Grant

Projekat Teritorijalna partnerstva razvojna šansa za sve, završen je finalnom konferencijom u Fruškogorskoj lugarnici u Maloj Remeti, Projekat su realizovali Udruženja Srem Film i Zelena Zasavica, kao mini grant u okiru ALTER projekta  podržanog od strane EU.

Kroz projekat je snimljen film kratke forme u kojima su objašnjeni pojmovi LAG i LEADER i na plastičan način uz saradnji sa članicama pLAG Srem+ i RC SOVA objasne pojmovi, načini i razlozi za osnivanje teritorijalniih parnterstava kao i njihova benefit.

Kroz projekat je održano  20 radionica sa predstavnicima, poljoprivrednihi proizvođača, predstavnika registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, raznih udruženja poljoprivrednih proizvođača, stručnih udruženja, predtavnika privanog sektora, javnog, sektora, turističkih organizacija, Medjuopštinske radne grupe za turizam, i predstavnicima Mreže za ruralni razvoj. Radionice se održane na teritorijma opštine Sremska Mitrovica (Sremskom, Mačvanskom delu ruralnog područja), zatim ruralnom području Iriga i Rume. 

Finalna konferecija je održana u Fruškogorskoj lugarnici Mala remeta, i sastojala se iz radionice sa lokalnim poljpoprivredni proizvođačima,  pa radionica za medije i finalna radionica sa predstavnicima   10 centara   Mreže za ruralni razvoj Srbije. 

 

UNDP projekat Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna organizacija koja se
zalaže za promene i povezuje države sa znanjem, iskustvom i resursima kako bi se
omogućio bolji život ljudi. UNDP je prisutan u 170 zemalja i teritorija, sa kojima
radi na pronalaženju  rešenja za globalne i nacionalne razvojne izazove. Sremska
Mitrovica dobila je podršku UNDP kroz odobren grant projekat “Korpa sremskih
tradicionalnih proizvoda” koji realizuje Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice.
Grant je odobren kroz UNDP Projekat “Aid for Trade: Support to Productive
Capacities in the Agro-industrial Sector in Serbia” finansiran od strane Ruske
Federacije. 
Cilj ovog projekta je Podrška razvoju ruralne ekonomije na teritoriji Grada Sremska
Mitrovica kroz mobilisanje lokalnih proizvođača poljoprivredno-prehrambenih i
zanatskih proizvoda i subjekata koji se bave seoskim turizmom. Pored edukativnog dela
u ovoj oblasti, projektom je predviđeno formiranje korpe lokalnih proizvoda koja će se
moći nabaviti kao korporativni poklon, a domaći i strani turisti će korpu ili pojedine
proizvode iz nje moći da nabave kod lokalnih seoskih turističkih domaćinstava.
Projektom se afirmiše seosko preduzetništvo i zanatsvo, propagira legalna proizvodnja
domaćih proizvoda i promoviše ruralni turizam. Svi subjekti uključeni u projekat, i
proizvođači i turistička domaćinstva, dobiće i odgovarajuću turističku signalizaciju,
kako bi bili što vidjiviji domaćim i stranim kupcima i turistima. Korišćenjem održivih
lokalnih kapaciteta unapređuje se kvalitet života lokalnog ruralnog stanovništva i
promoviše potencijal mitrovačkog ruralnog područja.
Kroz projekat će se realizovati sledeće aktivnosti:
1. Radionice sa registrovanim proizvođačima tradicionalnih proizvoda – regionalni
marketing, razvoj mreže proizvođača i pružalaca usluga u ruralnom turizmu.
2. Organizacija okruglih stolova na temu:
– Šansa i potrebe lokalnih proizvođača u zajedničkom umreženom nastupu na
regionalnom tržištu;
– Vizija, ciljevi i unapređenje regionalnog brenda.
3. Kreiranje “Korpe sremskih tradicionalnih proizvoda” , uz izradu vodiča i deklaracije.
4. Promocija mreže proizvođača – zajednička internet prezentacija, unapređenje
turističke signalizacije, medijska promocija i organizacija sajma proizvođača
tradicionalnih proivoda.
Projekat posebnu pažnju posvećuje mladim proizvočima i ženama u ruralnom području,
i izvorima finansiranja njihovih aktivnosti. Takođe, Projekat predviđa informisanje i
edukaciju neregistrovanih proizvođača o benefitima registracije, o značaju legalne
proizvodnje i prometa proizvoda, odnosno o načinima legalnog plasmana proizvoda na
regionalnom tržištu.
Ukupna vrednost projekta je 21.250,00 USD od čega je iznos kofinansiranja od strane
UNDP-a 19.050,00 USD. Projekat traje do jula 2019. godine. 

MORG – Treća radionica u okviru projekta DMO SREM

U Rumi se 14.12,2018  održata  treća radionica  u okviru projekta Priprema dva regiona, (1) Srem (7 opština) i (2) Šumadija i Pomoravlje (13 opština) za osnivanje DMO-a, definisanje turističkog prostora i tehnička podrška subjektima koji prodaju destinacije u ciljanim regijama sa ciljem  biti izrada Akcionog plana za razvoj turizma koji vidimo kao priliku da zajedno iskoristimo potencijale za razvoj turizma i prepoznatljvu i konkurentnu turističku destinaciju Srem.
 
Radionica je realizovana prema agendi 
 
12:00 – 12:15 Uvod (RRA/MORG)
Pozdravne reči predstavnika RRA Srem
Usvajanje zapisnika sa trećeg MORGa za turizam
Kratke informacije o napretku projekta Srem Bike
12:15-12:45 Finalni komentari članova MORGa na Program razvoja turizma
12:45 – 14:45 Katalog investicija – zajednički rad na popunjavanju obrazaca.
14:45 – 15:00 Ketering
 
uz Projekticu filma  “teritorijlta partnertva razvojna sansa za sve” koji je nastao u okviru subgranta  projetka ALTER  finansiranog od EU, a implementatori pod projekta Srem film i Zelana Zasavica.
 
Nakon predstavljenog kataloga investicija dogovoreno je da se do 20,12 uradi dopuna projekata koji se planiraju realizovati tokom naredne godine i da se posaljju RRA Bojani Lanc
 
predlog za katalog  investicija u prilogu Prazan_ Katalog investicionih projekata_template
 
mozete popuniti i proslediti Bojani Lanc u RRA Srem

NAGE – trening Vrnjacka Banja

U okviru projekta NAGE finansiranog od EU koji se sprovidi u Zemljama Zapadnog balkana odrzana je radionica u Vrnjackoj Banji na temu “Transparentno i odgovorno upravljanje OCD” na kome su Treneri Anica i Branko 25 ucenisnika treninga informisali i edukovali o transparentnom i odgovornom upravljanju OCD, kroz kominovani rad u grupama i prezentacijama,

Ruralni centar Sova predstavljao je Marko Cvijanovic a sa naseg podrucja ucestvovao je Igor Colak, Srem Film. 

ALTER mini grant – implementacija

Udzruzenja Srem film i Zelana Zasavica sprovodi projekat “Tetirotijalna partnerstva razvojna sansa za sve” Kroz projekat snimnjen je film o LAGu LEADER principu, odrzane su info radionice i sesije sa predstavnicima javnog, civilnog i privatnog sektora u ruralnom podrucju Srema. 

Film mozete pogledati na linku 

https://www.youtube.com/watch?v=syVIG5gR5wE&t=96s

NAGE project – TOT module 3 in Skopje

From 28-30 November 2018, Skopje in NAGE project has been organized Training of trainers on topic  “Financial Management, Procurement &Funding diversification”

Participant ware from Macedonia, Croatian, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Albania and Kosovo*  with 3 representative National rural network. 

during 3 days program participants got opportunity to increase knowledge about  “Financial Management, Procurement &Funding diversification” in line with EU project.