Inovativno razmisljanje i pristup u Javnom zagovaranju

U  okviru projekta AKTIVNI GRAĐANI – BOLJE DRUŠTVO: ZAGOVARANJEM KA  SARADNJI I DEMOKRATSKOM RAZVOJU organizovan je u Kragujevcu trenig – Inovativno razmisljanje i pristup u Javnom zagovaranju, koji su vodili Igor Jojkic i Aleksej Stepanov. 

Inovativno razmišljanje predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji
se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji
onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno
upotrebljivog rešenja.
Metodologija inovativnog razmišljanja je razvijena pre oko pola veka na
Univerzitetu Stanford i od tada je prilagođavana i usavršavana kako u
akademskoj zajednici, tako i u svetu biznisa. Takođe, pokazalo se da je ovaj
metod moguće koristiti i u oblasti društvenog aktivizma, pre svega zato što je
prvenstveno usmeren na ljude i njihove potrebe.

Treningu ispred ruralnog centa Sova prisustvuje Tamara Divljak

Glavne komponente procesa inovativnog razmišljanja su:
1. empatija
2. osmišljavanje
3. ispitivanje
Čemu nas inovativno razmišljanje uči?
Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se
dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se
zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, aktivisti su
podstaknuti da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju
nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne
rezultate u procesu zagovaranja. U okviru ovog metoda, aktivisti se podstiču da
isprobavaju različite pristupe i uče da neuspeh u primeni pristupa ne znači
nužno propast, već prilika za učenje koja ih može približiti ostvarivanju
konačnog cilja zagovaranja. Aktivisti se na dnevnom nivou susreću sa nizom
novih i neočekivanih okolnosti i situacija – akteri procesa zagovaranja ne
ponašaju se uvek na očekivan način i mogu menjati svoje pozicije na taktičkoj
mapi dok ciljne grupe i krajnji korisnici nekad imaju drugačije viđenje procesa
zagovaranja u odnosu na aktiviste koji ste istim bave. Onog trenutka kad nastupe
prepreke i problemi u procesu zagovaranja, koji nisu mogli biti unapred
predviđeni, potrebno je da aktivisti pristupe prevazilaženju nastalog problema i
ovde je moguće primeniti pristup inovativnog razmišljanja. Takođe, pristup
inovativnog razmišljanja je primenjiv i kada je u određenoj fazi procesa
zagovaranja potrebno osmisliti pristup za specifičnu grupu ili kada se aktivisti

susreću sa terenom na kome nisu imali dovoljno iskustva. Konačno, društveno
angažovani aktivisti u zagovaranju uvek treba da imaju u vidu društvenu
korisnost i efekte aktivnosti koje sprovode. Adekvatna primena inovativnog
razmišljanja u javnom zagovaranju pomaže da se ljudi i njihove potrebe, ali i
javni interes i interes lokalne zajednice stave na prvo mesto.

Završna radionica u okviru projekta

Dana 20.9.2019 u Poljoprivrednom klubu u Beogradu održana je završna konferencija pojekta “Capacity building for promotion of inclusive growth through diversification of rural economy, increasing competitiveness and income generation in rural areas”  finansiram sredstvima Ruske federacija u okviru programa AID for trade. Kao korisnici granta i jednog stuba razvoja Udruže ruralni centar Sova je realizovalo projekat Korpa sremskh tradiconalnih proizvoda. 

Završnu konferenciju je otvorio Goran Simeunović projekt menager, pohvalivši inicijative, zatim predstavnik donara G. Akinfejev koji je ukazao na potreba ruskog tržišta ma za kvalitenih proizvodima ali i mogućnostima regionalnih proizvoda i brednova. 

Na konferenciju su predstavljeni  rezultati aktivnosti sledecihi inicijativa

RRA RARIS, RRA BACKA, RRA Braničevo podunavlje, IDA kraljevo, ENECA, i Ruralni centar Sova. 

Marko Cvijanovic projektni kordinator pozdravio je učesnike dok je član projektnog tima Petar Samarđzić predstavio rezultate projekta i sam sadržaj korpe. 

nakon svih prezentacija projektnih rezultata Goran Simeunović je podelio sertifikate o uspesno realizovanim projektnim a mi smo Goranu urućli poklon korpu broj 5. 

 

http://www.undp.org.rs/FactSheets/Aid%20for%20Trade.pdf 

Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe

Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe countries 2019 “Rural Youth”, which was held in Zlatibor, Serbia (hotel Olimp), on 10, 11 and 12 September 2019. The RDPF 2019 is organized by the network of civil society organisations the Balkan Rural Development Network and Development Foundation of Turkey. The Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe is supported by European Union and Visegrad International Fund.

The Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe countries 2019 will serve as a platform for dialogue on perspectives of diversification economic activities in rural areas of SEE countries and also will provide possibility for dialogue between all relevant stakeholders. It will address the need for cooperation of the stakeholders relevant for rural development and also creation stimulative policy in the Western Balkans and increasing potentials for development of rural areas and improvement position of rural youth. Policy recommendations related to the improvement position of youth in rural areas in the region will also be part of the Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe 2019. Finally, recommendations of RDPF 2019 will be send to 4th European Rural Parliament (will take place in Asturias in Spain on November 6-9, 2019) and 2nd European Rural Youth Parliament (will take place in Asturias, Spain from 4 till 6 November 2019), with possibility to contribute to the Policy recommendations.

Rural center Owl during RD Parliament represent Marko Cvijanovic especial during 1st  day in Second panel session on topic Economic activities of youth in rural areas – how to establish stimulative environment,  sharing experience from project Srem basket of traditional product and influence of Youth in Rural ares.

“After educate, registered young or just farmers and provide information about production, registration and got lots of registered product, process product, household in local / region what happen next? Lots of people from local dont know for  them and especial for big round cities of Region. Idea was to network them, promote them (web page, fair event, TV  with national frequency , local and regional media covered), and put tourism signalization all around rural areas of city Sremska Mitrovica with main idea to tourist, visitor of buyers stay more and spend more time at us. Real benefit we expect to see during next year.. Thank you ! ” – it  was part of presentation from Mr. Cvijanovic. 

     

 

Резултат слика за project founded by eu  

                                  

 

Zahvalnica BOSa

 Na mail RC Sova stigla je Zahvalnica BOS povodom učešća naših članova u Istraživanju koje  je sprovedeno u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju, koji se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija.

 U istraživanju je učestvovalo preko 200 organizacija civilnog društva koje imaju iskustva u javnom zagovaranju. Verujemo da će ovo istraživanje značajno doprineti uspostavljanju čvrstih osnova za buduće proučavanje i unapređivanje zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji.

 Istraživanje se sastojalo od analize dokumenata javnih politika koji su vezani za zagovaranje organizacija civilnog društva, anketnog istraživanja i intervjua sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu.

Očekujte da ćemo Vam dobiti i i istraživački izveštaj sa nalazima do kojih je tim BOSa došli, kako biste imali potpuni uvid u rezultate ovog istraživanja, koje ćemo podeliti sa Vama. 

BOS_zahvalnica