Projekat Sadnice za Maturante Ruralnog centra Sova podržan u okviru volonterske akcije #ŠtaNamJeTeško

Do poslednjeg dana prijavljivanja na #ŠtaNamTeško konkurs pristigla je 181 prijava. Odlukom petočlane komisije podržano je 135 omladinskih volonterskih akcija sa budžetima do maksimalnog iznosa od 48 000,00 dinara po akciji. 

Sve organizacije i neformalne grupe biće uskoro kontaktirane od strane mentora i mentorki zaduženih za određeni okrug. Dok će  sami koordinatori aktivnosti  proći jednu od tri dvodnevne obuke.

Ciljevi obuke
• da predstavi program “Mladi su zakon”, selektovane ŠNT akcije, vremensku dinamiku konkursa
i mogućnosti za dalji razvoj kroz programe partnera
• da omogući ŠNT predstavnicima da se upoznaju sa svojim vršnjacima iz drugih delova zemlje, da razmene iskustva, očekivanja i strahove i steknu više samopozdanja za realizaciju svojih akcija
• da omogući ŠNT grupama da se upoznaju lično sa svojim ŠNT mentorom/kom i započnu
mentorski proces
• da odgovori na izazove i nedoumice u vezi sa organizovanjem ŠNT
• da otvori teme komunikacije i rada u timu, rešavanja konflikata i problema koji mogu nastati
• da opiše obaveze ŠNT grupa i da pojasni logistiku jednog ŠNT: kako organizovati grupu i
posao, kako podeliti zadatke i šta su sve zadaci, kako proceniti šta je sve potrebno za
realizaciju, kako uključiti zajednicu, kako proceniti rizike, kako promovisati projekat, kako
izveštavati o njemu itd.
Profil učesnika
Po jedan predstavnik ili predstavnica #ŠtaNamTeško volonterskih akcija izabranih za podršku u prvom
krugu konkursa
Tokom obuke učesnici će:
● Biti informisani o svojim obavezama vezanim za realizaciju, promociju i izveštavanje o akciji, kao I o ulozi mentora/ke
● Razviti veštine ekonomičnog upravljanja resursima potrebnim za realizaciju ŠNT, prepoznavanja
indikatora uspešnosti svoje akcije, procene i predupređenja rizika
● Dobiti konkretne primere kako da umreže zajednicu i iskoriste lokalne resurse za realizaciju svoje akcije
● Steći razumevanje koncepta i principa volontiranja
● Biti informisani o mogućnostima za dalji razvoj kroz program MLADI SU ZAKON i programe partnera
● Razumeti različite strategije za rešavanja konflikata i problema koji mogu nastati
● steći više samopozdanja za realizaciju svojih akcija

volonterski program RC SOVA  – Sadunice za maturante biće podržan mentorski i finansijski  radi kupovine sadnog materijala, dok će zajednički volonteri odraditi sadjenje u dogovoru sa skolama i vrticima. 

O detaljima akcije i vremenskim okvirima uskoro.

Резултат слика за sta nam tesko