Ekoliški intevju o doba corone

Tokom Decembra Meseca Marko Cvijanović stučni saradnik na projetku “Za odgovono upravljanje otpadom u ruralnom području” finansiranom kroz program Zeleni inkubator sredstvima EU za tebe govorio je o izazaovima upravljanja otpadom u ruralnom području sremske mitrovice :

citat : Da bi ostvarili, to jest, doprineli ispunjavanju ciljeva iz Poglavlja 27, dijalog je neophodan i ne treba nama EU da kaže da bi bili članovi moramo da unapredimo upravljanje otpadom, prečiščavamo vode, sadimo šume, brinemo o zaštičenim vrstama i staništima, vodama to moramo sami da shvatimo. Jedan od puteva je rad sa decom u školama i stalna infomracija, edukacija i blagovremno uključivanje u procese strateškog planiranja, ukoliko niste tu kad se kuje gvozđe, džaba vam sve kad je lanac iskovan”

Upravo jedan od segmenata projakta Za odgovorno upravljanje otpadom u ruralnom području je praćenje javnih politka i davanje sugestija za pregovaračko poglavlje 27.
dealjlnije možete pročita u Ekološki intervjui u doba korone/ Marko Cvijanović, predsednik Ruralnog centra „Sova“ :„Građani nisu svesni značaja sova, ali imaju želju da ih zaštite“ | Eko-NEC Milisav PAJEVIĆ (wordpress.com)