Пошумимо Војводину – Покренута петиција

Мрежа „Пошумимо Војводину“ покренула је петицију којом се траже измене неколико закона. Ове измене отклониће део проблема који пошумљавање у Војводини онемогућавају или ограничавају.

Предлози за измене закона о шумама, о пољопривредном земљишту и о накнадама за коришћење јавних добара утемељени су у резултатима истраживања, које је мрежа спровела крајем 2022. године. Истраживано је како се планира и колико финансира пошумљавање у Војводини на покрајинском и локалном нивоу.

Покрајински фонд за шуме убедљиво највише финансира изградњу шумских путева, док се најмање издваја за подизање нових шума. Средствима Фонда подигнуто је само око 1100 хектара нових шума у последњих 9 година, јер на конкурсима за пошумљавање има само по неколико пријава годишње. Зато највећи део новца планираног за ову активност остаје неискоришћен. То показује да новац није пресудан, већ да постоје други, системски проблеми, који пошумљавање онемогућавају или ограничавају.

Стање по општинама и градовима је још неповољније. Готово све општине су ненаменски трошиле новац од накнаде за коришћење шума. Само њих две имале су програм коришћења средстава од ове накнаде, а само једна има вишегодишњи план пошумљавања. Више од половине просторним плановима уопште није планирало повећање површина под шумама, а испод једне петине њих подиже ветрозаштитне појасеве, са симболичним износима новца.

Листа проблема због којих пошумљавање изостаје се ту не завршава, али за петицију је одабрано неколико, чије решавање је тренутно приоритет. Захтеви петиције су следећи:

  1. Скупштини Србије: Изменама Закона о шумама обавезати општине и градове да израде вишегодишње планове пошумљавања на својој територији, до одређеног рока.
  2. Скупштини Србије: Изменама Закона о пољопривредном земљишту обавезати општине и градове да издвоје одређени проценат државног пољопривредног земљишта за подизање ветрозаштитних појасева и за пошумљавање, у одговарајућем квалитету, као и санкцију уколико се ова обавеза не испуни. Изменама истог Закона изменити однос распореда прихода од закупа државног пољопривредног земљишта између републичког, покрајинског и локалних буџета, са 30:30:40 на 10:50:40.
  3. Скупштини Србије: Изменама Закона о накнадама за коришћење јавних добара укинути накнаду за промену намене пољопривредног земљишта ради пошумљавања.
  4. Скупштини АП Војводине: Као овлашћени предлагач, да поднесе Скупштини Србије предлоге за измене закона под тачкама 1, 2 и 3.
  5. Покрајинској влади: Изменама Одлуке о образовању Буџетског фонда за шуме АП Војводине да обезбеди учешће удружења грађана и стручне јавности у одлучивању о програму фонда и начине извештавања јавности.

Циљ је да се прикупи најмање 10.000 потписа грађана. Примарна је класична петиција „у папиру“, а покренута је и онлајн петиција, као начин да се допре и до интернет дела јавности. Потписе ће скупљати удружења грађана која су чланице мреже, али и сва друга удружења и појединци који желе да се укључе и допринесу овој акцији.

Овде можете преузети документе у вези петиције:

Уколико желите да допринесете петицији, преузмите ове документе, штампајте их, прикупите потписе у вашој локалној заједници, затим листу скенирајте и пошаљите електронском поштом на адресу stanisteec@gmail.com.

Овде можете потписати онлајн петицију:

https://www.peticije.online/peticija-posumimo-vojvodinu

Пошумимо Војводину – Покренута петиција – Станиште еколошки центар (staniste.org.rs)

Новца има, планова пошумљавања у Војводини нема

Војводина је најмање шумовита регија Европе и због недостатка шума трпи знатне економске штете. Новца за пошумљавање има, али оно ипак изостаје, јер однос друштва и власти према овом проблему није задовољавајући. Мрежа „Пошумимо Војводину“ истраживала је како се планира и колико финансира пошумљавање.

detaljijne u linku

Новца има, планова пошумљавања у Војводини нема – Станиште еколошки центар (staniste.org.rs)