Način podrške udruženju

Poštovani,

Na više načina možete se uključiti i podržati rad udruženja, najjednostavnije je uključivačivanje u naše aktivnosti tokom naučno istraživačkog ili edukativnog rada, tokom brojanja i monitoringa ptica, leptira, gmizavaca i drugih grupa organizama, unosom u BIORAS i druge baze podataka, tokom naših anketa, učešća u manifestacijama, aktivnim učešćem u našem LAGu SREM+  kao i podrškom našem radu kroz donaciju opreme ili repromaterijala, ili jednostavno donacijom na naš tekuči račun :

Udruženje ruralni centar Sova

170-0030020410000-47 Unicrediit Bank  

Vaš mali doprinos može biti velika za nas

Hvala Vam što podržavate naš rad