Strateški dokument p LAGa Srem +

ВИЗИЈА ПАРТНЕРСТВА

„ Уједначен рурални развој, заснован на одрживој пољопривредној производњи уз поштовањe просторних, социјалних, економских и еколошких интереса садашњих и будућих генерација.

Средина пријатна за живот, перспективна, привлачна за улагања, са диверсификованом економијом која омогућава раст запослености и све бољи стандард својим становницима. Квалитетна туристичка понуда, утемељена на природном и културно-историјском наслеђу.

Рурално подручје са здравим, образованим и задовољним становништвом, способним за прилагођавање променама уз очување традиционалних вредности. Рурални развој Града Сремска Митровица има подршку јаке мреже партнерства, грађана, локалне самоуправе, државе и невладиних субјеката, као и побољшану регионалну сарадњу и координацију.“

 

brosura-lag