Upravljanje otpadom u ruralnom području Sremske Mitrovice

Udruženje Ruralni centar Sova realizuje u okviru programa Snažno zeleno projekat Upravljanje otpadom u ruralnom području Sremske Mitrovice finansiran od strane Beogradske otvorene škole. (Program se realizuje u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije. Projekat teži da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, da podrži inicijative lokalnih neformalnih grupa kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije)

Opšti cilj: ojačani kapaciteti i povećana učinkovitost organizacija civilnog društva, radi rešavanja izazova iz oblasti zaštite životne sredine i društveno-ekonomskih izazova u poslovima upravljanja  otpadom  u ruralnom području Srema.
Specifični cilj(evi): 1. povećan zagovarački kapacitet  OCD  sa teritorije Srema
2. unapređeno  upravljanje otpadom u ruralnom području grada Sremska Mitrovica
aktivnosti na projektu


1. učešće u Izrada LAP za upravljanje otpadom  Grada  SremskeMitrovice,
1.1. učešće u ranim grupama za izradu LAPa,
1.2.  Praćenje i analiza  javnih politika,
2. Snimanje  i produkcija filma  kratke forme,
 3. Info sesije za učesnike ruralnog područja, 
3.1. Ugovoreno i organizovano 10 radionica sa projekcijom filma
za predstavnike i oganizacije stanovništva ruralnog područja
Sremska Mitrovica,
3.2.Ugovoreno i organizovano 20 radionica o reciklaži sa  projekcijom filma za učenike osnovih škola,
4. Rad sa medijima   (nastupi na elektronskim i pisanim medijma)
5.  Radionica unapređenje tokova otpada za OCD,
6 . Finalna konferencija  * prezentacija rezultata projekta.