Projekat Sadnice za Maturante Ruralnog centra Sova podržan u okviru volonterske akcije #ŠtaNamJeTeško

Do poslednjeg dana prijavljivanja na #ŠtaNamTeško konkurs pristigla je 181 prijava. Odlukom petočlane komisije podržano je 135 omladinskih volonterskih akcija sa budžetima do maksimalnog iznosa od 48 000,00 dinara po akciji. 

Sve organizacije i neformalne grupe biće uskoro kontaktirane od strane mentora i mentorki zaduženih za određeni okrug. Dok će  sami koordinatori aktivnosti  proći jednu od tri dvodnevne obuke.

Ciljevi obuke
• da predstavi program “Mladi su zakon”, selektovane ŠNT akcije, vremensku dinamiku konkursa
i mogućnosti za dalji razvoj kroz programe partnera
• da omogući ŠNT predstavnicima da se upoznaju sa svojim vršnjacima iz drugih delova zemlje, da razmene iskustva, očekivanja i strahove i steknu više samopozdanja za realizaciju svojih akcija
• da omogući ŠNT grupama da se upoznaju lično sa svojim ŠNT mentorom/kom i započnu
mentorski proces
• da odgovori na izazove i nedoumice u vezi sa organizovanjem ŠNT
• da otvori teme komunikacije i rada u timu, rešavanja konflikata i problema koji mogu nastati
• da opiše obaveze ŠNT grupa i da pojasni logistiku jednog ŠNT: kako organizovati grupu i
posao, kako podeliti zadatke i šta su sve zadaci, kako proceniti šta je sve potrebno za
realizaciju, kako uključiti zajednicu, kako proceniti rizike, kako promovisati projekat, kako
izveštavati o njemu itd.
Profil učesnika
Po jedan predstavnik ili predstavnica #ŠtaNamTeško volonterskih akcija izabranih za podršku u prvom
krugu konkursa
Tokom obuke učesnici će:
● Biti informisani o svojim obavezama vezanim za realizaciju, promociju i izveštavanje o akciji, kao I o ulozi mentora/ke
● Razviti veštine ekonomičnog upravljanja resursima potrebnim za realizaciju ŠNT, prepoznavanja
indikatora uspešnosti svoje akcije, procene i predupređenja rizika
● Dobiti konkretne primere kako da umreže zajednicu i iskoriste lokalne resurse za realizaciju svoje akcije
● Steći razumevanje koncepta i principa volontiranja
● Biti informisani o mogućnostima za dalji razvoj kroz program MLADI SU ZAKON i programe partnera
● Razumeti različite strategije za rešavanja konflikata i problema koji mogu nastati
● steći više samopozdanja za realizaciju svojih akcija

volonterski program RC SOVA  – Sadunice za maturante biće podržan mentorski i finansijski  radi kupovine sadnog materijala, dok će zajednički volonteri odraditi sadjenje u dogovoru sa skolama i vrticima. 

O detaljima akcije i vremenskim okvirima uskoro.

Резултат слика за sta nam tesko

Inovativno razmisljanje i pristup u Javnom zagovaranju

U  okviru projekta AKTIVNI GRAĐANI – BOLJE DRUŠTVO: ZAGOVARANJEM KA  SARADNJI I DEMOKRATSKOM RAZVOJU organizovan je u Kragujevcu trenig – Inovativno razmisljanje i pristup u Javnom zagovaranju, koji su vodili Igor Jojkic i Aleksej Stepanov. 

Inovativno razmišljanje predstavlja proces kreativnog rešavanja problema u koji
se ciljano uključuju ljudi različitih perspektiva, znanja, veština i iskustva, a koji
onda zajedno rade na problemu kako bi došli do primenjivog i društveno
upotrebljivog rešenja.
Metodologija inovativnog razmišljanja je razvijena pre oko pola veka na
Univerzitetu Stanford i od tada je prilagođavana i usavršavana kako u
akademskoj zajednici, tako i u svetu biznisa. Takođe, pokazalo se da je ovaj
metod moguće koristiti i u oblasti društvenog aktivizma, pre svega zato što je
prvenstveno usmeren na ljude i njihove potrebe.

Treningu ispred ruralnog centa Sova prisustvuje Tamara Divljak

Glavne komponente procesa inovativnog razmišljanja su:
1. empatija
2. osmišljavanje
3. ispitivanje
Čemu nas inovativno razmišljanje uči?
Primenom pristupa inovativnog razmišljanja aktivisti u zagovaranju uče da se
dubinski informišu o problemima ciljne grupe za čija prava ili potrebe se
zagovaranje vrši, a sve uz primenu empatije i razumevanja. Dodatno, aktivisti su
podstaknuti da kreiraju alternativne pristupe rešavanju problema i razmišljaju
nekonvencionalno u cilju iznalaženja strategija i rešenja koje mogu dati pozitivne
rezultate u procesu zagovaranja. U okviru ovog metoda, aktivisti se podstiču da
isprobavaju različite pristupe i uče da neuspeh u primeni pristupa ne znači
nužno propast, već prilika za učenje koja ih može približiti ostvarivanju
konačnog cilja zagovaranja. Aktivisti se na dnevnom nivou susreću sa nizom
novih i neočekivanih okolnosti i situacija – akteri procesa zagovaranja ne
ponašaju se uvek na očekivan način i mogu menjati svoje pozicije na taktičkoj
mapi dok ciljne grupe i krajnji korisnici nekad imaju drugačije viđenje procesa
zagovaranja u odnosu na aktiviste koji ste istim bave. Onog trenutka kad nastupe
prepreke i problemi u procesu zagovaranja, koji nisu mogli biti unapred
predviđeni, potrebno je da aktivisti pristupe prevazilaženju nastalog problema i
ovde je moguće primeniti pristup inovativnog razmišljanja. Takođe, pristup
inovativnog razmišljanja je primenjiv i kada je u određenoj fazi procesa
zagovaranja potrebno osmisliti pristup za specifičnu grupu ili kada se aktivisti

susreću sa terenom na kome nisu imali dovoljno iskustva. Konačno, društveno
angažovani aktivisti u zagovaranju uvek treba da imaju u vidu društvenu
korisnost i efekte aktivnosti koje sprovode. Adekvatna primena inovativnog
razmišljanja u javnom zagovaranju pomaže da se ljudi i njihove potrebe, ali i
javni interes i interes lokalne zajednice stave na prvo mesto.

Završna radionica u okviru projekta

Dana 20.9.2019 u Poljoprivrednom klubu u Beogradu održana je završna konferencija pojekta “Capacity building for promotion of inclusive growth through diversification of rural economy, increasing competitiveness and income generation in rural areas”  finansiram sredstvima Ruske federacija u okviru programa AID for trade. Kao korisnici granta i jednog stuba razvoja Udruže ruralni centar Sova je realizovalo projekat Korpa sremskh tradiconalnih proizvoda. 

Završnu konferenciju je otvorio Goran Simeunović projekt menager, pohvalivši inicijative, zatim predstavnik donara G. Akinfejev koji je ukazao na potreba ruskog tržišta ma za kvalitenih proizvodima ali i mogućnostima regionalnih proizvoda i brednova. 

Na konferenciju su predstavljeni  rezultati aktivnosti sledecihi inicijativa

RRA RARIS, RRA BACKA, RRA Braničevo podunavlje, IDA kraljevo, ENECA, i Ruralni centar Sova. 

Marko Cvijanovic projektni kordinator pozdravio je učesnike dok je član projektnog tima Petar Samarđzić predstavio rezultate projekta i sam sadržaj korpe. 

nakon svih prezentacija projektnih rezultata Goran Simeunović je podelio sertifikate o uspesno realizovanim projektnim a mi smo Goranu urućli poklon korpu broj 5. 

 

http://www.undp.org.rs/FactSheets/Aid%20for%20Trade.pdf 

Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe

Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe countries 2019 “Rural Youth”, which was held in Zlatibor, Serbia (hotel Olimp), on 10, 11 and 12 September 2019. The RDPF 2019 is organized by the network of civil society organisations the Balkan Rural Development Network and Development Foundation of Turkey. The Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe is supported by European Union and Visegrad International Fund.

The Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe countries 2019 will serve as a platform for dialogue on perspectives of diversification economic activities in rural areas of SEE countries and also will provide possibility for dialogue between all relevant stakeholders. It will address the need for cooperation of the stakeholders relevant for rural development and also creation stimulative policy in the Western Balkans and increasing potentials for development of rural areas and improvement position of rural youth. Policy recommendations related to the improvement position of youth in rural areas in the region will also be part of the Rural Development Policy Forum of South Eastern Europe 2019. Finally, recommendations of RDPF 2019 will be send to 4th European Rural Parliament (will take place in Asturias in Spain on November 6-9, 2019) and 2nd European Rural Youth Parliament (will take place in Asturias, Spain from 4 till 6 November 2019), with possibility to contribute to the Policy recommendations.

Rural center Owl during RD Parliament represent Marko Cvijanovic especial during 1st  day in Second panel session on topic Economic activities of youth in rural areas – how to establish stimulative environment,  sharing experience from project Srem basket of traditional product and influence of Youth in Rural ares.

“After educate, registered young or just farmers and provide information about production, registration and got lots of registered product, process product, household in local / region what happen next? Lots of people from local dont know for  them and especial for big round cities of Region. Idea was to network them, promote them (web page, fair event, TV  with national frequency , local and regional media covered), and put tourism signalization all around rural areas of city Sremska Mitrovica with main idea to tourist, visitor of buyers stay more and spend more time at us. Real benefit we expect to see during next year.. Thank you ! ” – it  was part of presentation from Mr. Cvijanovic. 

     

 

Резултат слика за project founded by eu  

                                  

 

Zahvalnica BOSa

 Na mail RC Sova stigla je Zahvalnica BOS povodom učešća naših članova u Istraživanju koje  je sprovedeno u okviru projekta „Aktivni građani: bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju, koji se izvodi uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost i Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija.

 U istraživanju je učestvovalo preko 200 organizacija civilnog društva koje imaju iskustva u javnom zagovaranju. Verujemo da će ovo istraživanje značajno doprineti uspostavljanju čvrstih osnova za buduće proučavanje i unapređivanje zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva u Srbiji.

 Istraživanje se sastojalo od analize dokumenata javnih politika koji su vezani za zagovaranje organizacija civilnog društva, anketnog istraživanja i intervjua sa predstavnicima organizacija civilnog društva koje su u poslednjih pet godina imale barem jednu zagovaračku inicijativu.

Očekujte da ćemo Vam dobiti i i istraživački izveštaj sa nalazima do kojih je tim BOSa došli, kako biste imali potpuni uvid u rezultate ovog istraživanja, koje ćemo podeliti sa Vama. 

BOS_zahvalnica

 

Završna konferencija u okviru projekta Sremska korpa tradicionalnih proizvoda

U Gradskoj kući održana je Završna konferencija projekta „Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda”. Konferenciji su prisustvovali predstavnici UNDP, predstavnici lokalne samouprave i lokalni mediji. Projekat „Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda” sprovodi Ruralni centar SOVA iz Sremske Mitrovice, u okviru šireg programa „Podrška razvoju proizvodnih kapaciteta u agro-industrijskom sektoru u Srbiji” koji finansira Ruska Federacija, a sprovodi Program UN za razvoj (UNDP). Projekat za cilj ima razvoj ruralne ekonomije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kroz podršku i umrežavanje lokalnih proizvođača poljoprivredno prehrambenih i zanatskih proizvoda, i subjekata koji se bave seoskim turizmom. Pored edukativnog dela u ovoj oblasti, projektom je predviđeno formiranje korpe lokalnih proizvoda koja će se moći nabaviti kao korporativni i diplomatski poklon, a domaći i strani turisti će korpu ili pojedine proizvode iz nje moći da nabave kod lokalanih seoskih turističkih domaćinstava.

Ukupna vrednost projekta je 21.250,00 USD od čega je iznos kofinansiranja od strane UNDP-a 19.050,00 USD. #

No alternative text description for this image

No alternative text description for this image

No alternative text description for this image

detaljnije o konferenciji i projektu mozete ispratiti putem stampanih i elektronskim medijima

Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda

https://www.ozon.rs/vesti/2019/formirana-korpa-sremskih-tradicionalnih-proizvoda/ 

Sajt Sremske korpe tradicionalnih proizvoda

Realizovana je još jedna aktivnosti u okviru Projekta  „Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda” je realizovana. Urađen je sajt na kome se možete upoznati sa članovima Korpe i njihovim proizvodima. cilj aktinvosti je povećanje vidljivosti malih proizvođača i povećanje dostupnosti proizvoda malih proizvođača

Detaljnije na linku

https://sremskakorpa.rs/ 

Projekat „Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda” sprovodi Ruralni centar SOVA iz Sremske Mitrovice, u okviru šireg programa „Podrška razvoju proizvodnih kapaciteta u agro-industrijskom sektoru u Srbiji” koji finansira Ruska Federacija, a sprovodi Program UN za razvoj (UNDP). Projekat za cilj ima razvoj ruralne ekonomije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kroz podršku i umrežavanje lokalnih proizvođača poljoprivredno prehrambenih i zanatskih proizvoda, i subjekata koji se bave seoskim turizmom.

. Ukupna vrednost projekta je 21.250,00 USD od čega je iznos kofinansiranja od strane UNDP-a 19.050,00 USD. # hashtagundp hashtagagro hashtagkonferencija hashtagturisti hashtagrazvoj hashtagrcsova @agencijazaruralnirazvoj hashtagsremskamitrovica

3rd training ongoing in BEST project

NSME – The International Network for Small and Medium Enterprises in partnership with Cluster house Serbia organize 3rd training.

BE.ST. [BEst practices Exchange to STimulate Serbian SMEs growth]

Best Practices Lab n. 3 – How to scale up and pitching session
Date: 25th and 26th of June 2019
Venue: Nis, Serbia – Generala Milojka Leŝjanina 52
Target group: up to 40 selected entrepreneurs, start uppers, innovators and wannabe entrepreneurs.

Agenda
Day 1
h 10.00 – 10.15 Opening and welcome address
h 10.15 – 11.45 Organisational Processes
h 11.45 – 12.00 Coffee break
h 12.00 – 13.30 Financial resources
h 13.30 – 14.30 Lunch break
h 14.30 – 15.30 How to pitch your business idea
h 15.30 – 16.30 Working group: pitching simulation
Day 2
h 10.00 – 11.00 Presentation of business ideas – first round
h 11.00 – 12.00 Presentation of business ideas – second round
h 12.00 – 12.15 Coffee break
h 12.15 – 13.15 Presentation of business ideas – third round
h 13.15 – 14.15 Lunch break
h 14.15 – 15.15 Presentation of business ideas – fourth round
h 15.15 – 16.15 Evaluation and selection of the most promising ideas
h 16.15 – 16.45 Announcement of the 6 business ideas participating to the Best Practices Lab n. 4
h 16.45 – 17.00 Conclusions

Lecturer and mentor: Mr. Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini graduated in Computer Science at the University La Sapienza di Roma. He also holds an Executive MBA from MIP Politecnico di Milano.
Since 2009 he is an entrepreneur:
2009 – 2012: Founder of Red Carpet Group
2012 – today: Co-Founder of App to you
2015 – today: CEO of iLiveMusic, digital startup crowd-funded in 2018 (1.2M € worth).
Mr. Pellegrini is also Marketing Professor at the IED – Istituto Europeo Design and since 2016 he
is vice president of the Young Entrerpreneurs Group of the Arezzo section of the Italian General Confederation of
Enterprises, Professions and Self-Employment (Confcommercio).

Фотографија корисника INSME - The International Network for Small and Medium Enterprises

After the lunch break we are now talking about how to effectively pitch a business idea.

Lorenzo Pellegrini has just shared a few rules, a successful pitch has to be:

✔️ Succinct
✔️ Easy to understand
✔️ Greed inducing
✔️ Irrefutable

#bestproject #ClusterHouse App to you

Projektna podrška Vojvodjanske Banke

Ruralni centar sova je sa programam Doslo doba da se nesto novo proba učestvovamo u konkursu Odgovorno u zajednici i u okviru faze glasanja bili 4 što je bilo dovoljno da se plasiramo u finale.

U okviru finala koje je održano 15.6.2019 imali smo 3 min da objasnimo našu ideju pred žirijem i u tome smo bili uspešno. Za realizaciju dobili smo 10 računara koje ćemo koristiti prilikom obuka – osnovnog informatičkog opismenjanjava žena u ruralnom području  u narednom periodu. 

O ciljevima, aktivnostim i dinamici bićete naknadno obavesteni.

Zahvaljujemo se Vojvodjanskoj OTP banci, programu Odgovorno u zajednici uz čestitike svim finalistima i pobednicima za 2019 godinu

.

Agrosirm – Promocija Sremske Korpe proizvoda

Ovogodišnji AgroSirm – sremski poljoprivredni sajam na Hipodromu u Sremskoj Mitrovici, bio je koncipiran u dva bloka – prvi, glavni, sa poljoprivrednom mehanizacijom i opremom, i drugi, gastronomsko tursitički. Tako je na jednom mestu predstavljeno sve ono što može
da interesuje našeg poljoprivrednika, od mehanizacije, priključnih mašina, semenske robe, stočne hrane, sadnog materijala, do novih tehnoloških rešenja koja pojednostavljuju i čine ekonomičnijom poljoprivrednu proizvodnju. U poljoprivrednom delu Sajma demonstriran
je i rad atomizera, prskalica, rolbalera i druge mehanizacije. U drugom segmentu Sajma predstvaljeno je ono čime se Sremci najviše ponose – suvomesnati proizvodi, kozji i kravlji sir, proizvodi od gljiva, med, slatko slana zimnica, rakija, fruškogorska vina, a predstavila
su se i etno domaćinstva, udruženja žena, kao i proizvođači zanatskih proizvoda, rukotvorina i suvenira. 

U okviru gastro turističkog bloka Sajma predstavljena je i „Korpa sremskih tradicionalnih proizvoda“, koju čine lokalni poljoprivredno prehrambeni i zanatski proizvodi. Svi proizvodi u korpi su deklarisani i potiču od registrovanih proizvođača, i kao takvi mogu legalno da se plasiraju na tržište, i pojedinačno i u vidu zajedničke korpe. Korpa je formirana u okviru projekta koji realizuje Ruralni centar SOVA iz Sremske Mitrovice, u okviru programa UNDP-a, koji finasira Ruska Federacija. Kroz umrežavanje malih preduzetničkih radnji, poljoprivrednih gazdinstava i subjekata koji se bave seoskim turizmom, projekat doprinosi unapređenju lokalne ruralne ekonomije, stoga je podržan i od strane lokalne samouprave, pre svega Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, i to najviše u delu promocije projektnih aktivnosti. Osim formiranja korpe lokalnih proizvoda projektom je predviđeno i postavljanje turističke signalizacije za sve     aktere koji su uključeni u projekat, što dodatno povećava vidljivost njihovih proizvoda i usluga. Cilj „korpe“ jeste da se kroz brendiranje lokalnih proizvoda, poveća njihova vidljivost, i na taj način doprinese da se i Srem i Sremska Mitrovica predstave kao bogata gastro turistička destinacija. Korpa dolazi u nekoliko različitih veličina, privukla je veliku pažnju posetilaca, i već se pojavilo mnogo zainteresovanih koji bi korpu nabavili u vidu „korporativnog“ ili „diplomatskog poklona“.

 

– U korpu je stala sva blagodet Srema, u vidu poljoprivrednih, prehrambenih i zanatskih proizvoda naših lokalnih proizvođača. Projekat doprinosi afirmaciji seoskog preduzetništva i zanatsva, jača ruralnu ekonomiju kroz unapređenje prerađivačkih aktivnosti na selu, i nadam se da će rasti broj proizvoda koji će naći mesto u ovoj korpi. Projektnim aktivnostima se okuplja ruralno stanovništvo koje se edukuje o značaju brendiranja, marketinga i benefitima koje donosi registrovana proizvodnja, i na taj način se ovi proizvođači uvode u legalne tokove proizvodnje i prodaje proizvoda – Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj.

 
Sajam na mitrovačkom hipodromu organizovali su Grad Sremska Mitrovica, PKS Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga i domaćin – PJ „Dubrava“ KPZ Sremska Mitrovica, proizvođač prikolica, teških drljača, platformi za branje voća i ostale priključne poljo mehanizacije. Od suorganizatora iz civilnog sektora bili su tu Konjički klub „Srem“ i Ruralni centar SOVA. Organizaciju i realizaciju Sajma podržalo je Ministarstvo poljoprivrede, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, i brojne grdske organizacije i javna preduzeća – Agencija za ruralni razvoj, Turistička organizacija i JKP „Komunalije“. Generalni sponzor je, kao i prethodne godine, kompanija Dunav osiguranje. Sajam je svečano otvorio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Drugog sajamskog dana, na istom mestu održana je i „Fijakerijada“, u organizaciji Konjičkog kluba „Srem“. Fijakerijada je organizovana u okviru projekta „HORIS-konjička ruta Srema“ – program prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske. 


Tako se za svakog našlo po nešto, a iako je ulaz bio besplatan, posetioci svakako nisu došli džabe.