Edukativni readionice u školama Sremske Mitrovice

tokom meseca marta održaće se radionice u Sremskom Mitrovičakim školama Dobrosava Radosavljević Narod, Jovan Jovanović Zmaj i Jovan Popović u okviru projekta :

”Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in ADBA Region of Drina-Sava” 

Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju i očuvanju biodiverziteta u

            EKO- Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG I dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima”   2P2 u okviru projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju  zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona”.  

            Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapredjenje iskustva u omladinskom aktivizmu  u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciativa je zamisljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

            Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.  

              Konferencije će podržati Stalna radna grupa za ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru Projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” uz finansijsku pomoć 

S po stovanjem, ,Projektni TIM

Studijska poseta Loparama u organizaciji RC SOVA planirana je za 16.3.2017

Agenda konferencije BiH 

”Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in ADBA Region of Drina-Sava” 

Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju i očuvanju biodiverziteta u ABDA regionu “Drina-Sava” 

  1. konferencija
  2. Mart 2017.

Restoran SAS, Priboj 

Lopare, BiH 

            EKO- Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG I dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima”   2P2 u okviru projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju  zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona”.  

            Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapredjenje iskustva u omladinskom aktivizmu  u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciativa je zamisljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

            Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.  

            Koristimo priliku da pozovemo učesnike grupe zainteresovanih strana prekogranicnog regiona “Drina-Sava” koji zele da uzmu učešće na konferencijama i predstave lokalne regionalne primere dobre prakse iz obasti omladinskog aktivizma, održivog razvoja i upravljanja biodiverzitetom. Prijave za učešće šaljite na mailove ekoleonardo@hotmail.com  i / ili ruralni.centar.sova@gmail.com , i na kontakt tečefon; 065 538 494, Boško Nikolić .

             Konferencije će podržati Stalna radna grupa za ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru Projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” uz finansijsku pomoć 

S postovanjem, ,Projektni TIM

Agenda lopare 16.3.2017 (1)

Realizovan je prvi deo umrežavanja članova LAGa na podrućju Drina Sava

Lokalna Akciona Grupa Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) i udruženje Ruralni Centra Sova iz Sremske Mitrovice (Srbija) je apliciralo sa projektnim predlogom „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije) na program  P2P (ljudu ljudima) kod Stalne radne grupe za ruralni razvoj SWG RRD u ovkiru programa ADBA regiona Drina Sava u okviru programa “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama”

 LAG Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) nositelj je projekta „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)“ zajedno s partnerom LAG Srem + /Ruralni centar Sova iz  Sremske Mitrovice (Srbija).

Vrijednost projekta je 1.587,50 Eura, udio donatora iznosi 1.400,00 Eura.

Dana, 6.3.2017.g, održava se prvi susret projekta „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)

Goste iz Nijemaca su dočekali Igor Ščurk i Marko Cvijanović Ispred  Carske palate i organizovali mini turu upoznavanja sa valorizovanim kultrurno istorisjkim vrednostima grada ;  Istorijom Sirmijuma, Kamednim Cvetom, Baroknom arhitekturom, Sremksom Mittrovicom od Sirmijuma do Sremske Mitrovice. Zatim smo posetili zajednički Osmomartovsku daroteku takodje podržanu manifestaciju istim programom podrške .

Program obilska smo završili na trgu vojvodjanskim brigada i upoznavanjem sa bazulikom Svetog Dimitrija i zimovlalištem sova . 

Program je nastavljen u opštini aktivnim učeščem na raidonici Jačenje turističkog prometa u lokalnim sredinama“,  u organizaciji Klastera Sveti Dimitrije na kome smo razmenili iskustvo iz BWC Nijemci, istakli potencijal i nedostakte Sremske Mitrovice  kao i potencijal etno eko tura. 

Nakon okruglog stola progam je nastavljen u Etno zdaniji Zmaj od No’aja. Nakon pozdravnij reči Marko Cvijanović je prezentovao istorijat razvoja LAGa Srem+ od ideje i prve iniciative podržane kroz program LIDER Inijacijativa Srbije do razvoja strategije ruralnog razvoja grada Sremska Mitrovica i podršle pokrajine kroz mini projekte podrške . 

Sledeća prezentacija je predstavila uticaj i bitnost umrežavanja odnosno direktne koristi pojedinaca i malih proizvodjača kroz velike program, i završena prezentacija – analiza potreba LAG Srem+ otvorila je diskusiju.

Josipa voditeljica LAGa Bosutski niz prenela je svoja iskustva od upravljanja LAGom izazove kroz koje se suočavao njihov LAG, predstavila tela i strukturu , način odlučivanja, pograme sprovede i predstavila reprezentativne goste koje su dobili podršku kroz progam LIDERA. 

U progamu su učestvova Mihajlo Stankovič iz pokreta gorana koji je predtavio turirtički aspekt SRP Zasavice i način valorizacija prirodnih vrednosti, samim tim i način usmeravanja turista, Milan Janošević vodič i vlasnik turističke agencije Unotravel, predstavnii poljoprivrendih proizvođača povrtara iz Ravnja, Mačvanske Mitrovice i Divoša. 

Nakon osveđenja i upoznavanja sa istorim porodice Čupič otovren je Bisnis to Bisnis sesija gde su predstavnici poljoprivrednih proizvodjača umrežavali iznoseči poslovni potencijal i mogućnost koperacije. 

NAstavak saradnje zakazan je za 24,3,2017 u Nijemcima LAG bosutski niz u poseti RC SOVA

NATURA LIST aplikacija na Srpskom

od pre par dana NaturaList android aplikacija ima i nazive vrsta ptica Evrope (ali i liste sisara i dnevnih leptira) na srpskom jeziku! 🙂 Ovo će olakšati korišćenje svima koji ne poznaju naučne tj. latinske nazive. Aplikaciju koja vam omogućava brz i lak unos opažanja ptica, ali i drugih organizama u prirodi, možete preuzeti ovde:

https://play.google.com/store/apps/details… 

Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)

U ponedeljak .6.3.2017 započinjemo sa realizacijom projekta  Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije), organizacijom konferencije u Sremskom Mitrovici.

 

Susret započinje u 12:00 sati u Sremskoj Mitrovici, program se sastoji od posjeta manifestaciji „Osmomartovska daroteka“, obilazak zimovališta, okrugli stol – „Jačenje turističkog prometa u lokalnim sredinama“, radionica naziva „Razvoj LAGa Srem+ i koristi lokalnih aktera od LEADERa koristi lokalnih aktere od umrežavanja i strateškog planiranjaanaliza potreba LAGa Srem+“.

LAG Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) nositelj je projekta „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)“ zajedno s partnerom LAG Srem + /Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice (Srbija).

Vrijednost projekta je 1.587,50 Eura, udio donatora iznosi 1.400,00 Eura.

Projekat je  podržan od strane  SWG Sekretarijata u okviru  EC projekta: “Podrska regionalnoj saradnji i ravnomjernom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu priblizavanja Evropskim integracijama”

Na poziv za podrsku manifestacijama u sklopu aktivnosti “ljudi-ljudima” u prekogranicnom regionu “Drina-Sava” pristiglo je ukupno 17 prijava., od kojih je 6 podržano,

Logo-RRD-SWG

 

Aktivnosti su usmjerene ka međusobnim posjetama koje će rezultirati umrežavanjem dionika i organiziranjem B2B sastanaka zainteresiranih poljoprivrednih gospodarstava sa područja regije Drina-Sava tj. Općine Nijemci i Grada Otoka uz ostale općine u sastavu LAG-a Bosutski niz te članova u sustavu LAG-a Srem+. Održavanjem edukativnih radionica usmjerenih ka dionicima sa područja LAG-ova stvoriti će se pretpostavke da svi zainteresirani dionici, od OPG-a do pružatelja usluga u turizmu na ruralnim područjima mogu kvalitetno i pravovremeno aplicirati projekte na sve trenutne i buduće natječaje usmjerene razvoju ruralnih područja pa tako i projekte međunarodne suradnje. U okviru partnerstva LAG SREM+ dionici su predstavnici OPG pružatelji turističkih usluga, SRP Zasavica, Klaster Sveti Dimitrije, poduzetničko proizvođačka udruženja Pčelari, Stočari, Kulenđije kao i udruženja koja namjeravaju da uspostave privredne delatnosti RC SOVA i Ekološki klub grada Sremska Mitrovica zatim udruženja koja planiraju da oforme ocijalno preduzeće RC SOVA i Inkluzivno edukativni centar IN

Formalizovana saradnja sa Udrugom Mladi Općine Nijemci iz Nijemaca

Dana 2.3.2017.  Ivan Plavšić  ispred udruge Mladi Općine Nijemci i Marko Cvijanović  ispred udruženja Ruralni Centar Sova potisali su Sporazum Suradnji u kojem je na osnovu prehnodnih zajedničkih  iskustva rešeno da se  nastave zajedničke planirane aktivnosti i da se unapredi rad obe organizacije.

Saradnja RC SOVA i MONa započeta je kroz rad na SWG RRD ADBA Drina Sava SH grupi, da bi počela da se formalijuje prilikom mini granta 2015 kroz program P2P  sprovodjenjem projekta  “Valorizacija biodiverziteta u funkciji agroekologije i ekoturizma kao modela održivog ruralnog razvoja” putem koga samo razmenili iskustva upravljanju biodiverzitotom u ruralnim podrućjima, organizovali o jednu studijsku posetu SM – Ni i NI – SM, održali 6 eduaktivnih radionica po osnivim školama o pticama Regiona drina Sava i projektovlali eko filmove..

Zatim je 2016  RC SOVA organizovao studijsku posetu u okviru projekta “Ruralni eko – etno turizma, razvojni zamajac partnerstva SREM+” podržanog od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu kroz program , na kojoj su se  članovi RC SOVA i LAGa SREM+ upoznali sa dobrim primerima realizacije EU projekata i implementacije na lokalnom nivou. Upoznali smo se sa načinom upravljanja prirodnim resursima i lokalnom zajendom i korišćenjem raznih fondova.

Početkom marta 2017 započeli smo sa realozacijom projekta  Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije), na kojoj je LAG Bosutski niz  nosilac a RC Sova partner, MON su deo  LAGa i ključna karika komunikacije i implementacije projekta. Putem ovog projekta umrežićemo dionike / članove oba LAGa, instituiciono unaprediti kapacitet LAGa SREM+, razmeniti iskustva u strateškom planiranji i formalizaciji našeg LAGa. 

Naša saradnja se zasniva kako na korektnosti tako i na iskrenom prijateljstvu.  Hvala Vam na dosadasnjem radu i idemo zajedno u nove ideje i projektne aktivnosti. protokol o saradnji

Prvi nalaz leptira za 2017 godinu i BIORAS

28.2.2017  fotodokumentovan je prvi nalaz leptira Dnevni paunovac Aglais io  i unesen je u  BIORAS biološku bazu podataka. 

Sistematika  regnum Animalia -> phylum Arthropoda -> classis Insecta -> ordo Lepidoptera -> familia Nymphalidae

opis Izuzetno lep leptir koga možete lako raspoznati. Najčešće se može naći na zaklonjenim, vlažnim mestima uz ivicu šume, ali kao dobar letač stiže svuda, često i na visoke planine. Neke odrasle jedinke prezimljuju. Sigurno jedan od najpoznatijih leptira, prisutan širom Evrope.

Inače  BIORAS je Portal o biološkoj raznovrsnosti Srbije je rezultat zajedničkih napora grupe prirodnjački orijentisanih organizacija civilnog sektora i Istraživačke stanice Petnica da se u javnosti pojave relevantne informacije o vrstama biljaka, životinja i gljiva koje žive na području Srbije. U bazi, u kojoj se nalaze podaci o više od 26.000 vrsta, pohranjene su osnovne informacije o vrstama registrovanim kod nas, njihovoj sistematici i njihovim nalazima iz prirode.

Takodje podatak zaveden i u alciphron.habiprot.org.rs   baza insekata podeljena u 7 grupa, nastala sa Ciljem  da se prikupimo što više podataka kako bi naše mape i grafikoni verno prikazali gde i kada se određene vrste pojavljuju u Srbiji. Pored toga, želimo da bazu koristimo za naučne studije i planiranje zaštite ugroženih insekata kod nas. Ako ne znamo da nešto živi kod nas ne možemo ga ni sačuvati, i zato nudimo saradnju svim ljubiteljima insekata.

Mi naše podatke sa terena delimo a Vi?

marko cvijanovic
marko cvijanovic   paunovac

 

Za čistije i zelenije škole u Vojvodini * Sremska Mitrovica

 

 

 „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, program koji je pre sedam godina pokrenut sa idejom da se u školama i lokalnim zajednicama širom Vojvodine podigne svest i lična odgovornost za brigu o životnoj sredini, nastaviće da se realizuje sa novim partnerima i u školskoj 2016/17. Program su pokrenuli Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u saradnji sa Pokretom gorana Vojvodine, a od ove godine partneri su im i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i RECAN – fond za povraćaj i reciklažu limenki. Saradnja će se intenzivirati u segmentu edukacije u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

Program u Sremskoj Mitrovici realizuje osnovna škola Jovan Jovanić Zmaj, RC Sova se rado odazvao pozivu  i 28.3.2017 je za učenike 8,, razreda organizovana radionica “Ugrožene vrste ptica” koju je prezentovao Marko Cvijanović. 

Kroz radionicu su učesnici upoznati sa pojom, definicijom i kriterijumima za odreživanje ugroženosti, dok su se u drugom delu prezentacije predstavljene ugrožene vrste koje se mogu videti na teritotiji sremske mitovice 30 od 32 vrste naseljavaju Sremku Mitrovici i SRP Zasavicu.

Slide1 Slide49