Medjunarodni popis roda

Udruženje Ruralni centar Sova će u narednih 15 dana u okviru projekta Valorizacija biodiverziteta grada Sremska Mitrovica podržanog od strane gradske urpave za urbanizam, inspekcijeske i komunalne delatnosti, uraditi popis gnezda bele rode – Ciconia ciconia u urbanoj i ruralnoj zoni grada Sremska Mitrovica. Popis se radi u koordinaciji sa Pokretom gorana Sremska Mitrovica i Društvom za zaštitu i proučavanjem ptica Srbije kao deo međunarodnog popisa bele rode koji se sprovodi na području njenog gnezdećeg areala. Kao i do sada, organizator Popisa je organizacija NABU, BirdLife partner u Nemačkoj, dok će Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) realizovati popis na teritoriji Republike.
Radi što efikasnijeg obilaska terena pozimo Vas da se kao mediji uključite i podelite ovu infomraciju sa gradjanima u cilju identifikacije gnezda. Prilikom identifikacije gnezda molimo naše sugrađane da ne uznemiravaju ptice nego da nam putem telefona i / ili maila jave lokaciju gnezda, da bi naša ekipa u što skorijem vremenu izašla na teren, GPS mapirala, prebrojala i fotografisala jedinke.
Takođe molimo sve potencijalne saradnike da nam se jave ukoliko su zainteresovani da se bave sličnim aktivnostima, redovnom monitoring dnevnih leptira, ptica, biljaka ili pečuraka. Trenutno smo u valorizaciji pre svega sova, gradskih i seoskih lasta kao i čiopa.
Nadamo se da će te se odazvati našoj akciji i dati svoj doprinos bilo da sa nama obiđete teren, postavite ovaj dopis na vasu internet prezentaciju ili javite lokaiciju rodinih gnezda na :

Marko Cvijanović – markocvijanovic@gmail.com 064 30 62 833
Mihajlo Stanković – zasavica@zasavica.org.rs 064 6442013
Sanja Mitrović – sanjam645@gmail.com i ruralni.centar.sova@gmail.com3 4