Popir roda – Rezultati

U okviru projekta Valorizacija biodiverziteta grada Sremska Mitrovica podržanog od strane gradske urpave za urbanizam, inspekcijeske i komunalne delatnosti,  kao jednu od aktivnosit uradili smo  popis gnezda bele rode – Ciconia ciconia u urbanoj i ruralnoj zoni grada Sremska Mitrovica

Tokom popisa  roda koji smo uradili u koordinaciji sa Pokretom gorana Sremska Mitrovica i Društvom za zaštitu i proučavanjem ptica Srbije kao deo međunarodnog popisa bele rode koji se sprovodi na području njenog gnezdećeg areala, 

(http://rcsova.com/?p=607)

 obišli smo 35 naseljenih mesta u sa teritorije gradova Sremska Mitrovica i Šabac, opština Bogatić, Šid i Ruma i evidentirali 72 rodića. Najbrojnije selo po broju gnezda bilo je Višnjićevo  sa 4 gnezda dok je najbrojnije gnezdo bilo u selu Bosut sa 6 mladih.

Organizator Popisa je organizacija NABU, BirdLife partner u Nemačkoj, dok će Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) realizovati popis na teritoriji Republike.

Na teritoji područja koje smo obilazili kolega Marko Šćiban je evidentirao i gnezna crne rode, koja za razliku od bele rode sklanja se od ljudi i traži svoj mir.

Srem Film Fest 3

Udruženjem filmskih TV i radio stvaralaca ”Srem Film” organizuje festival dokumentarnog ekološkog i turističkog filma ”Srem Film Fest”. Festival se održava u 10 gradova Srbije i Hrvatske,

”Srem Film Fest” prikazivanjem filmova ima za cilj da promoviše ekologiju (filmovi koji promovišu prirodnu baštinu zemalja iz kojih dolaze, u cilju podsticanja razvoja svesti o ekologiji i životnoj sredini) i turizam (filmovi koji promovišu potencijale i kulturno nasleđe države iz kojih dolaze). Festival okuplja filmove iz 35 zemalja sveta.

Ruralni centar Sova ove godine ima priliku daje deo Tima koji organizuje treći po redu festival filma. U narednom periodu će tokom projekata Valorizacije biodiverziteta raditi projektije filmova po osnovnim školama ruralnog područja.

SSF3

http://www.sremfilmfest.com/