Prvi koordinacioni sastanak partnera koznricijuma koji prodvodi ORCA na REC SCO CONNECT projetku

Dana 30 -31 Marta u Beogradu organizovan je prvi koordinacioni sastanak partnera u okviru konzorcijuma koji predvodi ORCA na REC CSConnect programu podržanom od Ambasade Švedske. 

U uvodnom delu  sastanka smo upoznati sa dosadšnjim aktivostima RECa u Srbiji, podsetili na akcioni plan aktivnosti na projktu. kao i sa atkivnostima ORCAe  u dosasnjam aktivnostima projekta, McKinsey and COo procena, analiza procena kapaciteta organizacije i zaključcima sa Master Kursa koji je organizovao REC.

U drugom delu radnog dana Tanja Azanjac je učesnike konzorcijuma upoznata sa McKinsey and COo procenom organizacija

Drugog dana koordinciong sastanka Vukosava Crnjanski je učesnike upoznala sa strateškim planiranjem i zajedni sa učesnicima započela rad na strateškom planiranju organizacija. 

rec2 rec1

Druga radionica i konferencija u okviru projekta ”Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in ADBA Region of Drina-Sava” Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju i očuvanju biodiverziteta u ABDA regionu “Drina-Sava”

EKO- Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG I dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima”   2P2 u okviru projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju  zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ABDA regiona”. 

            Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapredjenje iskustva u omladinskom aktivizmu  u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciativa je zamisljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

            Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.  

           Druga konferencija održala se u Noćaju  – ruralno područje grada Sremska Mitrovica gde je fromalni Domaćin bilo partersko udruženje Ruralni centar Sova . Ova radionica je više akcentovala omladinski aktivizam u zaštitti životnre sredine gde su svoje rezultate predstavili predstavnici udruženja Eko Sava – Zlatko Načev,   putem prezentaije aktivna zaštita Smudja u reci Savi, Zatim  “ Aktivizam mladih u NVO sektoru” Boško Nikolić , gde nas je upoznao sa mogućnostima mladih i šansama koje pružaju NVO omladincima. Zatim su usledile dve prezentacije predstavnika IRIG Moj Graf od  Srđan Budimčić “Erasmus plus iskustva I mogucnosti – i „Eramus +EVS“ Marko Kelebera koji su nam prezentovali mogućnosti aktivnosti mladih u jednoj maloj lokalnoj samourpavi. 

 

 Ljilja Josić iz Evropskog pokreta Sremska Mitrovica nas je upoznala sa aktivnositma sprovedenim na projektu – programu Iskoristi šansu  sprovedenim u partnerstvu sa Agencijom za ruralni razvoj i Opštinom Koceljeva. Za razliku od prethodnih prezentacija ovaj program je uz aktivizam mladima nudio šasnu samozapošljavanja kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje.  

Završni deo prezentacija počeo sa projektovanjem filma – Upravljanje cvrstim otpadom Drina Sava podrućja i sa projektom nas je upoznala Mirela Čaušević predstavnik SWG RRD ,  i uvela u završne dve preznetacije u kojima su nas studenti Future upoznali sa  Primerom dobre prakse: primenjena nauka na oglednom polju                               Futura u Noćaju   i  Čovek kao glavni faktor ugrožavanja biodiverziteta                    podrinja“ predvodjenji timom Vuka Gajica. 

Nakon ručka usledillo je potpisivanje Pisma o namerama izmedju Ruralnog Centra Sova i Eko Leonarda za predlgo projekta koji je nastao kao razultam radionice u Loparama i rada timova udruženja sa kojim će RC SOVA u partnerstvu da aplicira sa EKO – Leonardom kod Ministarstva Spoljnih Poslova uprave za Dijasporu.. 

Za kraj konferecnije Boško Nikolić i Marko Cvjanović su ućesnicima podelili zahvalnice  za aktivan doprinos  prilikom realizacije ovoga projekta. aaa

Na konferencije je učestovalo 40 predstavnika Drina SAva podrućja. a sa skup je podržan od  strane  Stalne radne grupe za ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru Projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” uz finansijsku pomoć 

 

 

 

 

Studijska poseta LAG SREM + predvodjena RC SOVA u posetu LAG Bosutski Niz – Nijemci

Lokalna Akciona Grupa Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) i udruženje Ruralni Centra Sova iz Sremske Mitrovice (Srbija) je apliciralo sa projektnim predlogom „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije) na program P2P (ljudu ljudima) kod Stalne radne grupe za ruralni razvoj SWG RRD u ovkiru programa ADBA regiona Drina Sava u okviru programa “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama”

LAG Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) nositelj je projekta „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)“ zajedno s partnerom LAG Srem + /Ruralni centar Sova iz Sremske Mitrovice (Srbija).
Vrijednost projekta je 1.587,50 Eura, udio donatora iznosi 1.400,00 Eura.

24,3. 2017 Ruralni cetnar Sova ispred LAGa SREM+ organiizovao je studijsku posetu LAGu Bosutski niz sa ciljem umrezavanja clanova oba laga. Delegaciju je cinilo 16 predstavnika OPG, ZAdruga ivilnog i Javnog sektora,

Program u Nijemcima je obuhvatio predsavljanj i Aktivnosti LAGa Bosutski Niz, obilazak opstine Otoci i upoznavanje sa biznis zonom i dobrim primerim prakse gazdovanja zemljistem, zatim, oiblaskom Kolskog Mlina, posete zasticenom prirodnom dobru Virovi, povrataku Nijemce poseta Dizdaru- uz degustaciji Vina i Sira * primer gazdinstva koji je dobio sredsta EU radi unapredjenja proiyvodnje, obilazak Nijemaca poseta parku i Arboretumu i voznja brodom po Bosutu do Lipovaca gde je u prigodan rucak nastavljeno druyenje i umrezavanje clanova LAGova i organizacija.

U susretu medjunarodnom danu voda

Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste.

Ovim danom Ujedinjene nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Takođe od 2005. do 2015. se obeležava decenija voda tako da Svetski dan voda ima poseban značaj tokom ovih godina.

U Srbiji se takođe obeležava svetski dan voda brojnim manifestacijama.

Ruralni centar Sova će u saradnji sa osnovnom školom Jovan Jovanović Zmaj obeležiti Svetski dan voda edukativnim predavanjem o – Zaštiti voda. Predavanje se održati 21.3.2017  u svečanoj sali škole u prepodnevnim satima za učenike petog i šestog razreda.

Rezultat slika za world water day 2017

Međunarodni dan Vrabaca 20.3.2017. u Sremskoj Mitrovici

Poštovani
 
koristimo priliku da Vas obavastimo da će Ruralni centar Sova organizovati obeležavanje Međunarodnog dana Vrabaca 20.3.2017.  u saradnji sa Društovom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u okviru projektnih aktivnosti podržanih od strane grada Sremska Mitrovica.
 
Cilj manifestacije je da skrene pažnju javnosti na važnu ulogu vrabaca i da se sačuva njihov opstanak!
 

U Srbiji se gnezde tri vrste vrabaca a to su pokućar, poljski i španski vrabac. ( Za Sremsku Mitrovicu u urbanom području je karakterističan vrabac pokućar, dok se poljski vrabac nalazi mahom u ruralnom području i prati zbunastu vegetacije, do sada u Sremu nije zabeležen španski vrabac)

Pokućar je nezvanični simbol Grada Beograda, a njegov lik je korišćen za maskotu Univerzijade 2009.godine.

Vrapcima može pomoći postavljanjem kućica za gnežđenje, pažljivim planiranjem i održavanjem zelenila, zimskom prihranom i zaštitom od domaćih mačaka koje su im u selima i gradovima najveći neprijatelj.

Početkom godine u Srbiji živi oko pet miliona, a krajem leta, nakon gnežđenja, populacija vrabaca u Srbiji naraste na oko 10 miliona jedinki.

 
RC SOVA će u ponedeljak 20.3.2017 u Srednjoj medicinskoj školi Draginja Nikšić  održati radionice na temu 
 
1. Omladiskog Aktivizma u zaštiti biodiverziteta područja Drina SAVA
 
2, Ugrožene vrste ptica 
 
 i uradit redovan monitoring ptica u Spomen parku, Gradskim parkvovima i duž reke Save (zainteresovani javite se putem maila)
 
Pozivamo Vam da se priključite manifestaciji na neki od sledečih načina;
 

o   slanjem fotografije  rezulucije veće od A4 formata  min 300 pic vel  min 1,5 mb na mailruralni.centar.sova@gmail.com

o   postavljanjem slike na post ispod teksta na FB stranici https://www.facebook.com/ruralni.centar.sova/ 

o   javite nam brojnost vrabaca  po danu I lokaciju u urbanom i ruralnom području grada Sremska Mitrovica i okolna sela na mail  ruralni.centar.sova@gmail.com

Rok za slanje fotografija i podataka je 24.3.2017 godine kada ćemo proglasiti pobednike i u narednim danima podeliti nagrade 

Pored Sremske Mitrovice Društov za zaštitu i proučavanje ptica će obeleđiti Međunarodni dan vrabaca u Novom Sadu i Beogradu. 

Za sve dodatne infomacije stojimo Vam na raspolaganu. 

poster vrabci

Konferencija BiH ”Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in ADBA Region of Drina-Sava”

Konferencija BiH 

”Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in ADBA Region of Drina-Sava” 

Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju i očuvanju biodiverziteta u ABDA regionu “Drina-Sava” 

 

            Prva konferencija u okviru projekta je održana u restoranu SAS u Priboju  uz podršku  SWG RRD dok je učesnike pored predstavnika donatora i organizatora pozdravio načelnik opštene Lopare dr Rado Savić i poželeo uspešan rad i da ovo bude početak dobre saradnje.

            EKO- Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG I dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima”   2P2 u okviru projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju  zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona”.  

            Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapredjenje iskustva u omladinskom aktivizmu  u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciativa je zamisljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

            Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.  

            Ruralni centar Sova je organizovao delegaciju od 14 učesnika iz Sremske Mitrovice iz omladinaca gimnazije, podmlatka ruralnog centra sova, civalnog i privatnog sektora i uzeo aktivno učešće na konferenciji.

            tok konferencije bio je podeljen u dva dela u prvom u kom su prezentovani dobir primeri prakse omladinskog aktivnizama u zaštiti biodiverziteta i načina uključivanja omladinaca (od medjunarodnog popisa ptica močvarica, preko proleće uživo, obeleažavanja ekoloških datuma, vikenda posmtranja ptica do učešća na međunarondim kampova), dobrih primera prakse upravljanja zaštitćenim područjima u regionu  i različitim upravljačima do primera omladinskog aktivnizama  u osnovim školama u Priboju i Loparama

Drugi deo  programa bio je posvećen zejedničkom radu na identifikaciji i pokušaju rešavanja zajedničkog problema, Mladi su identifikovali tri grupe problema, (ne)upravljanje otpadom, smanjenje zelenih površina i nebriga o psima lutalicaima. Participativno smo se odlučili da se pozabavimo problematikom otpada i došli smo do razvoja projektne ideje odnosno do stadijuma : problematika upravljanje otpadom i cilj unapredjenje upravlajnja otpadmo i smanajnje otpada na zelenim površinana, metode, nakon zajedničkog sastanka porkenuti inicijativu  i kampanju kako biti dovoljno glasan i uticijan na druge. Napominjemo da je večini omladinaca ovo bio prvi rad na projektnom predlogu i da smo uz pomoć iskusnijih kolega identifikovali potencijelne benefite i mogućnosti. Tako da je smo proeeporuci mogucnost organizaovanja sekcije koja bi sakupljanja PET , limenke i Papira i radila prodaju radi ostvarivanja ekonomskog benefita za druge ekološke akcije. Ideja je u povuju  koju ćemo razraditi za naredni sastanak.

            Tema koja je nametnula i pitanje ugroženosti staništa i vrsta u regionu i pitanje jednog od učesnika koja je najugroženija vrsta kod nas ptica, jedan od predavača Marko Cvijanović je odgovorio – da je urbanizacijom ključno gubitak staništa, ukljanjanje vegetacija i direktan uticaj na gubitak populacija „uobičajenih vrsta“ poput vrabaca, detliča, crvendaća crvenrepki i da je ključno pronači balans između urbanizacije i očuvanja kako zelenih površina tako i staništa sa zbunstom vegetacijom rada opstanka vrsta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA KONFERENCIJE Lopare BiH 

 

12:00 – 12:30 Dolazak učesnika i dobrodošlica 

 

12:30 – 12:40 Pozdravni govor 

Aleksandar Damnjanović, regionalni menadžer 

(Mirela Čaušević, regionalni koordinator) 

Boško Nikolić, koodinator projekta

 

12:40 – 12:45 Uvod u teme konferencije 

Marko Cvijanović 

 

12:45 – 13:00 Prezentacija “Omladinski aktivizam u zaštiti biodiverziteta” Marko Cvijanović 

  

13:00 – 13:15 Prezentacija Aktivizam mladih , mobilnost i volonterizam Boško Nikolić 

  

13:15 – 13:30 Prezentacija Ugrožene vrste ptica regiona Drina Sava” Marko Cvijanović **

 

13:30 – 14:00 Kafe pauza 

 

14:00 – 14:15 Prezentacija “Specijalni Rezervat prirode Zasavica –  Mladi u zaštiti Rezervata” Mihajlo Stanković 

 

14:15 – 14:30 Prezentacija  “Aktivizam učenika ”  Boško Nikolić   

 

14:30 – 15:00 Inicijativa za zajednički Eko projekat / umrežavanje Eko prvi deo 

 

15:00 – 16:00 Ručak 

 

16:00 – 17:00 – Fakultativni obilazak Priboja

            Konferencije podržava Stalna radna grupa za ruralni razvoj (SWG) u Jugoistočnoj Evropi u okviru Projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” uz finansijsku pomoć 

S postovanjem, ,Projektni TIM

Studijska poseta Nijemcima u okviru P2P programa podržanog od SWG RRD

Lokalna Akciona Grupa Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) i udruženje Ruralni Centra Sova iz Sremske Mitrovice (Srbija) je apliciralo sa projektnim predlogom „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije) na program  P2P (ljudu ljudima) kod Stalne radne grupe za ruralni razvoj SWG RRD u ovkiru programa ADBA regiona Drina Sava u okviru programa “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama”

 LAG Bosutski niz iz Nijemaca (Hrvatska) nositelj je projekta „Umrežavanje dionika na području LAG-ova prekograničnog područja Srijema (Drina-Sava regije)“ zajedno s partnerom LAG Srem + /Ruralni centar Sova iz  Sremske Mitrovice (Srbija).

Vrijednost projekta je 1.587,50 Eura, udio donatora iznosi 1.400,00 Eura

RC SOVA je bio domacin skupa 6,3.2017 u Sremskoj Mitrovici  Gradskoj Kuci i Etno Zdaniji Zmaj od Noćaja u Mačvanskoj Mitrovici na kome se 30 dionika LAGova  upoznalo sa SWG programom , LAGom i aktivnostima  LAG SREM+,  debatovalo o  mogusnostima umrežavanja kao i potrebama daljeg razvoja kako samo LAGa tako i samim članova. Nakom umrežavanja pristupilo se Biznis tu Bisnih umrežavanju i ugovoranju potencijalne saradrnje.

NAstavak projekta slede 24,3,2017 u Nijemcima kada će LAG Bosutski niz uz MON biti domaćin dok će  RC SOVA biti organizator studijske posete za članove LAGa i pre svega poljoprivrednike radi upoznavanjem sa dobrim primerima praske LAGa, LEADERa i IPARDA kao i malih investicija u gazdinstva radi stvaranja lanaca vredosti i direktne saradnja.

Još malo je mesta preostalo, zainteresovani javite se.

pozivnica Nijemci RC SOVA

Edukativne radionice u okviru projekata podržanog od strane SWG RRD P2P

”Youth activism in the sustainable management and biodiversity conservation in ADBA Region of Drina-Sava” 

Omladinski aktivnizam o održivom upravljanju i očuvanju biodiverziteta u ABDA regionu “Drina-Sava” 

           EKO- Leonardo je u partnerstvu sa Ruralanim centrom Sova aplicirao na poziv SWG I dobio podršku kroz aktivnost “ljudi-ljudima”   2P2 u okviru projekta “Podrška regionalnoj saradnji i izbalansiranom teritorijalnom razvoju  zemalja Zapadnog Balkana u procesu približavanja evropskim integracijama” za inicijativu “Omladinski aktivnizam u održivom upravljanju biodiverzitetom ADBA regiona”.  

            Cilj projekta je umrežavanje, razmene i unapredjenje iskustva u omladinskom aktivizmu  u zaštiti biodiverziteta regiona Drina Sava. Sama inciativa je zamisljena u vidu radionica u kojoj će biti ukljuceni ucenici osnovnih i srednjih skola sa fokusom na edukaciju mladih i pokazivanja primera dobrih praksi u upravljanju i monitoring biodiverziteta.

            Aktivnosti su organizovanje na dve konferencije, prve u Loparama na kojima će akcenat biti dobri primeri prakse u upravljanju zaštićenim prirodnim dobrima i završne u Sremskoj Mitrovici na kojoj će akcenat biti na edukaciji mladih i razmena iskustva u ruralnom razvoju i upravljanju biodiverzitetom.  

Dana 14.3,2017 godine Marko Cvijanovic uz podršku Mihajla Stankovica je održao radionice 

2  radionice u Osnovnoj školi Dobrosav Radosavljević Nazor u Mavankoj Mitrovici za učesnike 5. i 6. Razrada, na kojima je učestovalo po 19 učesnika na teme 

1, Omladinski aktivizam u zaštiti biodiverziteta ABDA područja u prostorji biblioteke 

2, Ugrožene Vrste ptica Drina Sava regiona

U popodnevim satima  Marko Cvijanovc je ponovljena radionica za učenike 8. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Mitrovice za 23, na iste teme.

Učenici su pokazali visok stepen interesovanja i aktivnog učešća i pokazali interesovanje da se uključivanja  u naredne omladinske programe.  

 1

zmajea skola 2

Nakon prezentacija učesnicima je organizovano osvezenje u vidu sendviča i sokova.

Zahvaljujemo SWG RRD i programu P2P za podršku prilikom realizacije projektu.

prezentacije i radne materijale obratite se putem maila

ruralni.centar.sova@gmail.com