Zimski popis ptica vodenih staništa 2018

Međunarodni zimski popis ptica vodenih staništa – IWC (International Waterbird Census) traje od 1967. godine i obuhvata više od 25.000 popisivačkih lokaliteta u preko 100 zemalja. Ovim programom rukovodi Wetlands International organizacija koja se bavi očuvanjem i obnavljanjem vodenih staništa na globalnom nivou. U svakoj državi nacionalni koordinatori rade sa mrežom saradnika (profesionalaca i amatera) koji na terenu prikupljaju podatke o pticama vodenih staništa. IWC program u Srbiji se sprovodi različitim intezitetom još od 1982. godine kada je pažnja uglavnom bila usmerena na tok Dunava. Od 2012. godine od kada DZPPS rukovodi zimskim popisom ptica povećana je mreža volontera-saradnika, a pažnja je, osim Dunava, usmerena na druge lokalitete i kategorije vodenih staništa poput kanala, potoka, slatinskih livada i drugo. Do sada je na zimskom popisu ptica u Srbiji zabeleženo preko 90 vrsta ptica vodenih staništa, a procenjuje se da u našoj zemlji zimuje oko 400.000 jedinki.

U saradnji sa nacionalnim koordinatorom Marko Sčibanom, volonteri i saradnici Ruralnog centra Sova obilaze teritoriju Zapadnog Srema i severne Mačve. 

13 januara smo evidentirali i prebrajili jato rečnog galeba od 1700 jedininki koje se kretalo nad rekom savom i verovanto  zimju na regionalnj deponiji Srem  Mačva, Drugog dana popisa  uočili smo da su 3 jedinke Labuda (Cygnus olor) od 14 koliko ih ima kod sojenice  prstenovani i to jedan Odrasli sa zutim prstenom i dva mlada sa metalnim prstenom, Očitavanjem kodova i dobijanjem povratne infomacije od centraza markiranje zivotinja saznali smo da je 

zuta odrasla jedinka prstenovana u Mađarskoj a da su dva mlada labuda prstenovana prosle godine u beogradu. 

Popis traje do kraja od 10 do 30 januara i nakon obrade podaka objavićemo detaljnije infomacije. 

Takodje interesante podatke podelicemo sa Vama

 

 

zimsko brojanje Sova

Od 15 decebra do 15 januara volonteri i saradnji Ruralnog centra Sova su u koordinaciji sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije obišli preko 50 naseljenih mesta i 70 lokaliteta na kome su evidentirali prisustvo sova  Ovo predstastlja 10godšnji cenzus vrste Asio Otus – utine ili male ušare. Tereni su obližani prema popisu koji je uađen 2008 godine i na osnovnu   dobijenih informacija sa terena gde su vidjene sove.

Prva infomacija našeg tima je da je  na području koje smo pokrivali prebrojano preko 1000 sova, najbrojnije zimovalište je u Sremskoj Mitrovici sa 304 jedinike, Ono što je uočeno na terenu je da smanjenje populacija gde je izgubljeno  stanište i gde su uzmemiravanja, Primer centra Laćara je prosle godine imao 78 sova ove godine nijednu, kuzmin 55 prosle godine ove godine nijednu. Evidentiran je gubitak populacija u  Jarku, Mandjelosu, Šuljkmu, Divošu. 

Na terenu smo uočili prisustvo tri vrste sova Asio Otus – utina, Athene noctua – Kukumavka, Tyto alba – kukuvija. .

zimsko brojana Sova 2018 ruralni centar sova

Krajem meseca imamo detaljne infomarije pa će biti detaljniji izveštaj