SPRING ALIVE 2018

Kao i prethnodnih godina pratimo migraciju ptica preko ciljaniih 5 vrsta seoske laste, čiope. bele rode, pčelarice i kukavice. Evidentiranjem vrsta i unošenjem u medjunarodnu bazu po danima dobijamo prikaz migratorniih puteve ptica selica.

Pračenje migracija je bitan ekološki faktor u praćanju stanje ptica.

Detaljnije o programu možete videti na  linku

http://www.springalive.net/sr-rs/springalive/about-spring-alive-66

 

Sastanak MORGa – Borkovac

IV SASTANAK MORG ZA TURIZAM  održao se u Ruma, Hotel „Borkovac“, 13.04.2018. godine u skladu sa dnevnim redom 

– Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka MORG-a – Svetlana Sabo, predsedavajuća MORG
– Prezentacija predloga projekta „StRengthEn DMO – Jačanje kapaciteta DMO Srem kroz osnaživanje lokalnih proizvođača/pružaoca usluga u turizmu na teritoriji Srema“ – Bojana Lanc, menadžer projekta
– Pauza
VII OBUKA ( za članove MORG za turizam)

– Predstavjanje rezultata projekta „Istraživanje stavova poljoprivrednih proizvođača u Sremskom upravnom okrugu o mogućnostima plasiranja domaćih proizvoda na domaće turističko tržište“ – dr Kristina Košić, PMF Novi Sad
– Diskusija i veza na projekat StRengthEn DMO
– Predlog tema za preostale obuke u skladu sa potrebama ciljnih grupa

Zaključak nedostaje spoma izmedju proizvodja i pružalaca usluga u ugostiteljstvu –  hotela i proizvodjača na regionalnom novou. 

Preporuka raditi na uspostavljanju te spone