Mladunci sova u noćnoj pesmi

Sove su svuda po gradu u parovima – faza porodične idile i odgoj mladih. Na zimovalište kod opštine i drugih lokacija formiraće jato u kasnu jesen. Ovih dana / večeri čujete poj Asio otus (na slici) – utine, Athene noctua – kukumavke (više nalik mačkama), na par lokacija u gradu Otus scops (ćuk) potpuno drugaciji dubog poj, oko Zasavice moguće je čuti / videti Asio flameus (ritsku sovu) – snimili smo je u centru SM 2014 /2015 dok se u fruškogorkim selima i obližnjim šumama može čuti / videti Strix aluco – šumska sova. Naravano u atarima sremskim / mačvnskim i Kukuvija – tyto alba. Kao svake godine proletarci buntovnici su aktivni i kao do sada vatite te ih na obližnje drvo na najvišu granu koju možete dohvatiti 🙂 PS – slavuji su u spomenjaku i popodnevna / večernja pesma veoma je lepa. Uzivajte u prirodi.

Sove su svuda po gradu u parovima – faza porodične idile i odgoj mladih. Na zimovalište kod opštine i drugih lokacija…

Gepostet von Marko Cvijanovic am Donnerstag, 21. Mai 2020

Uskršnji leptir Zerynthia polyxena

Prepoznatljiv po crnoj cik-cak šari duž spoljnih rubova krila. Često bira osunčane zaklonjene livade, neretko duž reka i potoka. Javlja se s proleća, malo ranije od đurđevdanskog leptira. Smatra se retkom i lokalnom vrstom koja pretežno naseljava jugoistočnu Evropu. U Srbiji je nalažen gotovo svuda, češće na malim nadmorskim visinama.

Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU – Annex IV;
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;

Nagrada za naše aktivnosti

Dana 8.4.2020. dobili sm oobaveštenje od Mladih istraživača Srbije da je naša Akcija sadnice za maturante proglašenja za jednu od 15 najboljih akcija tokom 2019 godine u okviru pograma ŠtaNamTeško fininsirane sredstima Ministarstva omladine i sporta.

Koristim prliku da se zahvalim lokalnim partnerskim organizacijama, školama, vrtićima,medijama i pre svega volonterima koji su izneli akciju od ideje do reaizacije : HVALA VAM

link ka aktivnosti http://rcsova.com/?p=1632

Obuka Sta Nam Tesko

U našem centru se održala još jedna Sta Nam Tesko obuka za predstavnike omladinskih organizacija i neformalni grupa mladih koji će realizovati svoje volonterske projekte do kraja godine.
Obuku su sproveli mentori Pokret gorana VojvodineUdruženje “Narodni parlament” i koordinator programa Mladi istrazivaci Srbije

Ideja Ruralnog Centra Sova – Maturani ozelenjavaju grad je podrzana ovim programom i na treningu nas je predstavljala Tamara Divljak

Nakon konsultacije sa školama i vrtićima krenuli smo u nabavku sadnog materijala i uskoro realizacija sa saradnicima.

Projekat Sadnice za Maturante Ruralnog centra Sova podržan u okviru volonterske akcije #ŠtaNamJeTeško

Do poslednjeg dana prijavljivanja na #ŠtaNamTeško konkurs pristigla je 181 prijava. Odlukom petočlane komisije podržano je 135 omladinskih volonterskih akcija sa budžetima do maksimalnog iznosa od 48 000,00 dinara po akciji. 

Sve organizacije i neformalne grupe biće uskoro kontaktirane od strane mentora i mentorki zaduženih za određeni okrug. Dok će  sami koordinatori aktivnosti  proći jednu od tri dvodnevne obuke.

Ciljevi obuke
• da predstavi program “Mladi su zakon”, selektovane ŠNT akcije, vremensku dinamiku konkursa
i mogućnosti za dalji razvoj kroz programe partnera
• da omogući ŠNT predstavnicima da se upoznaju sa svojim vršnjacima iz drugih delova zemlje, da razmene iskustva, očekivanja i strahove i steknu više samopozdanja za realizaciju svojih akcija
• da omogući ŠNT grupama da se upoznaju lično sa svojim ŠNT mentorom/kom i započnu
mentorski proces
• da odgovori na izazove i nedoumice u vezi sa organizovanjem ŠNT
• da otvori teme komunikacije i rada u timu, rešavanja konflikata i problema koji mogu nastati
• da opiše obaveze ŠNT grupa i da pojasni logistiku jednog ŠNT: kako organizovati grupu i
posao, kako podeliti zadatke i šta su sve zadaci, kako proceniti šta je sve potrebno za
realizaciju, kako uključiti zajednicu, kako proceniti rizike, kako promovisati projekat, kako
izveštavati o njemu itd.
Profil učesnika
Po jedan predstavnik ili predstavnica #ŠtaNamTeško volonterskih akcija izabranih za podršku u prvom
krugu konkursa
Tokom obuke učesnici će:
● Biti informisani o svojim obavezama vezanim za realizaciju, promociju i izveštavanje o akciji, kao I o ulozi mentora/ke
● Razviti veštine ekonomičnog upravljanja resursima potrebnim za realizaciju ŠNT, prepoznavanja
indikatora uspešnosti svoje akcije, procene i predupređenja rizika
● Dobiti konkretne primere kako da umreže zajednicu i iskoriste lokalne resurse za realizaciju svoje akcije
● Steći razumevanje koncepta i principa volontiranja
● Biti informisani o mogućnostima za dalji razvoj kroz program MLADI SU ZAKON i programe partnera
● Razumeti različite strategije za rešavanja konflikata i problema koji mogu nastati
● steći više samopozdanja za realizaciju svojih akcija

volonterski program RC SOVA  – Sadunice za maturante biće podržan mentorski i finansijski  radi kupovine sadnog materijala, dok će zajednički volonteri odraditi sadjenje u dogovoru sa skolama i vrticima. 

O detaljima akcije i vremenskim okvirima uskoro.

Резултат слика за sta nam tesko