Spavanje mlade Utine i divljeg patka

Na poziv komandira vatrogasne jedinice Vladimira Drmanovića, odazvali smo se pozivu i “spasili” mladu utinu. Naima nesmotrena ptica verovatno u lovu uletela je u garažu vatrogasne jedinice i nije mogla da izadje prateći svetlost vise puta se sudarala od prozor, bezbedno smo je uhvatili pregledali od paraziti i oslovdili u pravcu atara  da obavlja svoj ekološki posao koristimo priliku da se zahvalimo prijateljima iz Vatrogasne jedinice.

1 2

Narednog dana obavešteni smo o prihvatanju divljeg patka od strane našeg prijatelja Narcise Božić i njenog supruga. Prici su ukazali pomoć, prehranili je i oslobidili kod restorana rubi, Ptica se pridružila jatu koje obitava u blizini,

Na sednici uravnog odbora udruženja odlučeno je da se pomenutim licima i Vatrogasnoj jedinici dodeli zahvalnica udruženja.

Koristimo priliku da pohvalimo gest naših sugrađana i da pozovemo ljude na humanost prema životinjama.